Napi ige és zsoltár (2023. április 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 15. részének 1-2. versei:

1, Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2, Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. 

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Ezzel a példázattal Jézus arra a mély és nélkülözhetetlen kapcsolatra utal, amely közte és a tanítványai között fennáll. Ő az a szőlőtő, akitől tanítványai titokzatos életegységben szívhatják életet fenntartó erőiket. Lehetetlen megmaradniuk e kapcsolat nélkül. Előfordulhat, hogy ez áldott, építő áramlást valami vadhajtás akadályozza. Ilyenkor jön egy szükséges metszés, hogy csak elevenen élő ágakat lásson el az éltető nedű. A Jézusban élő ember önként adja át magát ilyen szükséges lelki operációnak. Haszontalan, magunk teremtette ágaknak része az elégetés. Az élő ágak biztosítják a gazdagabb termést s abban megdicsőíttetik a Gazda, aki szőlőjének birtokosa. Az éltető erő a szeretet, amely az Atyán és Fiún keresztül árad a hívekhez. A termő csatorna Jézus beszédei, igéi, amelyek nélkül nincs növekedés. Az ilyen táplálkozó élet adhat csak gazdag gyümölcsözést.

Ézsaiás próféta könyvének 55. részében az Ige arról szól, hogy az életlehetőség mindenki számára nyitva van. Isten kínálja fel szeretettel számunkra ingyen. Ő mindenkinek adni akar, gazdagon szeretne ajándékozni. Hívása szüntelen hangzik és csak magára vethet aki elutasítja az isteni szeretet kiáradó gazdagságát. Az, hogy bort és tejet kínál fel – mutatja, hogy ajándékában nemcsak a szükségszerű táplálék szerepel, hanem az életnek szinte mámorító isteni bősége. Erről beszél az, hogy a természet is az emberrel együtt örül. Hegyek és halmok ujjongva énekelnek és a természet színpadán a fák is tapsolnak. Isten dicsőségének visszfénye örök jegyként fénylik gyermekein és a környezetükön.

Ahogy a nyolcadik zsoltár ujjongva mondja:

Mi Urunk, Istenünk,

Mily felséges a te neved az egész földön, 

a ki az egekre helyezted dicsőségedet.

8. zsoltár: Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu