Napi ige és zsoltár (2023. február 14.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: Az 59. zsoltár

Zsoltárok könyve, 59. zsoltár 2. verse

Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!

Református énekeskönyv, 59. zsoltár 1. verse:

Szabadíts meg engem, Úr Isten, és tarts meg ellenségim ellen!
Mentsd meg azoktól életem, kik feltámadtak ellenem!
Oltalmazz meg a hamis néptül, ki én veszedelmemnek örül
És szomjúzik ártatlan vért! Ments meg attól szent nevedért!

Kovács Mátyás Péter lelkipásztor (Sándorhomok) gondolatai:

Saul király Jonathánnak és a szolgáinak azt a parancsot adja, hogy Dávidot öljék meg. Jonathán, mivel kedvelte Dávidot, tudomására adta apja szándékát, és így Dávid Sámuelhez menekül. (1Sám 19). Ilyen körülmények között íródott meg ez a panasz-ének. A második és harmadik versekre figyeljünk most, és mindenekelőtt, azt helyezzük a szívünkre, hogy Dávid, amikor megtudja, hogy életére akarnak törni (“anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!” 4. vers), ő Istenhez fordul. Nem kér mástól segítséget, hanem a veszedelem közepette Istenhez fordul, és arra kéri, hogy adjon számára menedéket, oltalmat. Ne menjünk messze, hanem csak a tegnapi napunkat vegyük számba, vajon volt-e abban olyan pillanat, amikor támadás ért bennünket? És ha igen, akkor, hogyan viselkedtünk? Kihez fordultunk? Emberek segítségét kutattuk fel, vagy mi is tudtuk azt, hogy kinek a kegyelmébe kell kéredzkedni?

Másfelől pedig ezekben a versekben jelen levő szabadítás, oltalom kérésének az alapjelentése az, hogy magas helyre vinni; ahova nem jut el az ellenség. Az imádkozó ember számára a templom az a menedékhely, ahol oltalmat találhat gonosz ellenségeitől, a “vér(ontás) embereitől.” Az örökké aktuális kérdés így hangzik, hogy mennyire fontos nekem a templom, mint oltalomnak, menedéknek, szabadításnak a helye? Annak, akinek fontos, az Dáviddal együtt, szívében nagy örömmel tudja megvallani, hogy “Isten az én váram” (16.v.). Mennyire gazdag az az élet, akinek ilyen vára, ilyen Istene van!

A Mennybemenetelnek áldott ünnepén azért imádkozzunk, hogy nagyon sok szív rádöbbenjen arra, hogy itt a földön, a hétköznapokban Istennek Szentlelke védelmezhet meg minket a sok gonosz indulattól, amennyiben ezt engedjük, valamint azért, hogy minden emberben tudatosodjon az, hogy Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy nekem és neked készítse el az örök hajlékot, ahova az ellenségnek a keze nem ér el.

59. zsoltár: Szabadíts meg engem, Úr Isten…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu