Napi ige és zsoltár (2023. január 17.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 29. zsoltár

Zsoltárok könyve, 29. zsoltár 2. verse:

Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

Református énekeskönyv, 29. zsoltár 1. verse:

Mostan ti hatalmasak, tekintetes nagyurak,
Adjatok az Istennek, dicsőséget nevének!
Mint hatalmas Istenteket; féljétek, tisztelvén őtet!
Szent templomában áldjátok, és térdet, fejet hajtsatok!

Erdei Árva István lelkipásztor (Szamoskóród) gondolatai:

Minden hívő ember örömmel figyeli, hogy karácsonykor és amúgy a nagyobb ünnepeken sokkal többen vesznek részt az istentiszteleteken. Sokan tartják fontosnak azt, hogy adják az Úrnak neve tiszteletét és többek között ez is boldoggá teszi az ünnepet. Viszont ha a fenti igeverset teljességében figyeljük, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez a tiszteletadás, imádás szent ékességben kell hogy történjen. Ha ezt személyessé tesszük, akkor érezzük, hogy nem csak felhív az Úr tiszteletére az Ige, nem csak figyelmeztet, de vádol is.

Mennyire telt el szent ékességben az ünnep? Az istentiszteleteken törekedtünk erre, vagy csak a régi szép szokást nem akartuk megszakítani? Mit jelentett nekünk az eltelt ünnep? Gazdagon terített asztalt, rég nem látott barátokat, éjszakába nyúló tivornyázást? Mindezek mellett tudtunk-e hallgatni az élő Jézus Krisztusra, aki átokká lett értünk, hogy nekünk életünk legyen? Sok olyan kérdés merül fel bennünk, melyekre nehéz szívvel válaszolunk, de szükséges ez az önvizsgálat.

A mi Atyánk kegyelméből élhettünk és ünnepelhettünk az elmúlt napokban is. Tapasztalhattuk, hogy “…az Úr megáldja népét békességgel” (Zsolt 29.11). Ezért is adjunk hálát Istenünknek.

29. zsoltár: Mostan ti hatalmasak…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu