Napi ige és zsoltár (2023. július 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 69. zsoltár 

Zsoltárok könyve, 69. zsoltár 10. és 13. versei

10, Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám.
13, A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek

Református énekeskönyv, 69. zsoltár 4-5 versei:

Mert idegennek rokonim tartnak, atyámfiai sem ismernek engem;
Szent templomodban gerjedez én szívem, megemészt nagy szerelme házadnak.
És gyalázóid ő sok szidalmok énrám esének, én pediglen sírtam,
És böjtöltem, de ők csak csúfoltak engemet, noha minden jót kívántam.

Bánat miatt én zsákba öltöztem, de ők énrólam mesét költöttenek;
A kapun ülők és a részegesek csúf énekléssel nevetnek engem.
De én tehozzád nagy buzgó szívből, Ó kegyes Isten könyörgök naponkint;
Hallgass meg, Uram, kegyességből, és kegyelmezz meg te hűséged szerint!

Rácz Ervin lelkipásztor (Erdőd) gondolatai: 

Mi van, “szentfazék”? Már megint templomba mégy? Így gúnyolódnak a hitetlenek ma azokkal, akik Isten útján járnak. Ezt érezte a zsoltáros is: amikor elhaladt az utcán, összesúgtak a háta mögött, a kocsmából kiszólogattak.

Ennyire nincs új a nap alatt, hiszen me is tapasztalják fiataljaink a “haverok” csúfolkodását, mert keresztyénnek lenni nem trendi, nem divatos. Ma is lenézik a munkahelyen azt, aki nem bírja hallgatni a kanyargós káromkodásokat, vagy éppen becsületes próbál maradni. Ma is látszólag pofonokat kap az, akit féltő szeretet emészt az Úr házához.

Amikor Jézus virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe és kiűzi a kufárokat a templomból, a tanítványoknak ez a zsoltár jut az eszükbe. Jézus nem a világ mércéje után ment, hanem ragaszkodott ahhoz, hogy a templomot imádságra használják. Éppen ezért voltak irígyek rá az akkori kor vezetői. Vajon feljebbvaló-e a szolga az ő Uránál?

Pünkösd napján Péteréket is kigúnyolták: “Édes bortól részegedtek meg!” – mondták azok, akik nem tudták hova tenni a pünkösdi csodát. A szolgák, a tanítványok ebben is követték Jézust.

Miért támadják szóval, de sokszor tettel is a krisztusiakat? Mert MÁSOK! Valaki egyszer ezt mondta ismerősének: “Gyűlöllek, öreg, mert ha veled vagyok, mindig ráébredek, hogy ki vagyok én valójában. Ha veled vagyok, ráébresztesz arra, hogy ki vagyok én valójában.” Ez szúrja a világ szemét, ez a világosság, de ne felejtsd el Jézus szavát: “Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek” (Máté 5,11-12).

69. zsoltár: Úr Isten, segíts meg és tarts meg engem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu