Napi ige és zsoltár (2023. június 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 4. részének 21-25. versei:

“Mert akinek van, annak adatik…”

21, És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?
22, Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.
23, Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
24, És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, a kik halljátok.
25, Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van 

dr. Balla Péter, (a Károli Egyetem hitéleti rektorhelyettese) gondolatai: 

“Mert akinek van, annak adatik…” (25). Legyen bennünk készség arra, hogy a már megértett igéket megcselekedve folyamatosan előre haladjunk a hit útján. Aki megbecsüli az Istentől már megkapott ajándékokat, az újabbakat fog kapni tőle. Isten iránti engedelmességünk a hálánk azért, amink már „van”, és jó reménységgel várjuk, hogy „megadatik” mindaz, amit a jövendő időkre készített el nekünk.

5. zsoltár: Úr Isten, az én imádságom…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu