Napi ige és zsoltár (2023. június 5.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 14. részének 6. verse:

Monda néki Jézus (Tamásnak): Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Werner Gitt gondolatai: 

A Biblia az üdvösségnek a Jézus Krisztus által megszerzett és az életre vezető útját tekinti egyedülálló, hitben járható útnak, és ezzel minden más, emberek által kitalált üdvözítő folyamatot kárhozatba vivő tévútnak bélyegez. A Krisztusban való üdvösség kizárólagossága újra meg újra annyira nyugtalanította és nyugtalanítja az emberi kedélyeket, hogy alkalmilag a következő ellenvetéseket hangoztatják:

  • A többi vallás hívei is becsületesen gondolkodnak. Őszintén imádkoznak és mutatják be áldozataikat, és bíznak vallásukban. Ezt látnia kell Istennek. Ha Isten a szeretet Isten, hogyne ismerné el Ő ezt is?
  • A különböző vallások egymás közötti megértésén fáradozunk, és azt képviseljük, amit már a porosz Nagy Frigyes is megmondott: “Ki-ki üdvözüljön a maga módján.” Az evangélium pedig rendkívül türelmetlen, amikor minden más utat elvet, és a kizárólagosság igényével lép fel.

Az ilyen és ehhez hasonló gondolatmenetek azonban mind emberi elképzelések, mégha nem is vitatjuk el tőlük azt, hogy jóakaratúak. Itt azonban nem a jóakaratról van szó, hanem a tényállás helyes felismeréséről. Hadd szemléltessük ezt a helyzetet annak a betegnek a képével, aki hastáji panaszokkal fordul orvosához. Az orvos vakbélgyulladást állapít meg és a műtétet rendeli el, mint a gyógyuláshoz vezető egyetlen utat. Mit szólnánk ahhoz, ha most a beteg azt javasolná, hogy az orvos próbálkozzék más gyógymódokkal is, és rendeljen inkább kamillateát vagy tablettákat, háromnapi pihenést, vagy alapos hasi masszázst? Vajon türelmetlenség lenne-e az orvos részéről, ha elutasítaná a páciens jószándékú ötleteit? Mert műtét nélkül a beteg feltétlenül meghal, még ha jóhiszeműen meg is issza a kamillateát. Itt csak az orvos szakismerete által rendelt gyógymód segít az életben maradáshoz.

Így van ez Istennél is. A bűn tekintetében Ő az egyetlen “szakértő”. Mint Úr és áldott Orvos, közli velünk, hogy egyetlen gyógyszere van, mégpedig a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Ezt az egyedülállóságot és kizárólagosságot a Biblia számos helyén fejezi ki, pl.:

“Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító” (Ézsaiás 43,11)

“Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12)

Isten ellen vétkeznénk, ha ezen pontos és egyértelmű kijelentések ismeretében más utakat is hirdetnénk. Jézus ezen kizárólagossági igénye az Ószövetség első parancsolatának (2Mózes 20,2-3) következetes folytatása. Isten világosan kimondja Igéjében, hogy az életre csak egyetlen egy út vezet. Mivel az örök élet forog kockán, vétkes ostobaság lenne, ha a széles utat keresnénk. Ezért legyünk hálásak az egyetlen megadott lehetőségért, és lépjünk rá erre az útra engedelmességben és hitben.

125. zsoltár: Akik bíznak az Úr Istenben…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu