Napi ige és zsoltár (2023. március 24.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 62. zsoltár

Zsoltárok könyve, 62. zsoltár 2-3 versei:

2, Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.
3, Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.

Református énekeskönyv, 62. zsoltár 1. verse:

Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, 
Mert csak ő az én idvességem, ő nékem erős kőváram,
Megtartóm és én oltalmam, minden gonosztól megment engem.

Nagy Róbert lelkipásztor (Apa) gondolatai: 

Kedves testvérem, képzeld el, hogy ma az utolsó nap, amikor még hallhatsz Istenről, képzeld el, hogy holnaptól nem szabad segítségül hívni nevét, mert akkor életed teszed kockára. Ugye milyen félelmetes már csak a gondolat is? Pedig eljön majd az az idő is, de ma még jöhetünk hozzá! Milyen nagy kegyelem ez, mégis milyen keveseknek jelent vigasztalást és örömöt.

Csak ennyi? – kérdezi egy-egy beteg, vagy gyászoló, vagy nyomorúságban lévő akkor, amikor azt mondom, hogy imádkozok érte, ő is bízza magát az Úr Istenre. Mennyivel másképp hangzik ez a “csak” a zsoltáros ajkáról, aki arról tesz bizonyságot, hogy senki más nem tud rajta segíteni a Mindenható Istenen kívül. Az egész Biblia arról szól, hogy amikor reménytelen a helyzet, akkor közbeavatkozik az Isten. Ezt azzal pecsételte meg, hogy még egyszülött Fiát is odaáldozta, hogy megmentsen az örök kárhozattól. Vele szemben a modern világ eszközei szép köntösben jelennek meg, de annál veszedelmesebbek, mert elhitetik velünk, hogy a mi oldalunkon állnak, közben pedig tehetetlenek, mert valójában csak a mi elménk alkotásai.

Ma számtalan gyülekezetben, konfirmáció alkalmából, hitvallástétel hangzik el ifjak ajkáról. Bárcsak a te szívedben is megújulna, vagy megszületne a bátor bizonyságtétel: “Csak Ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram.” 

62. zsoltár: Az én lelkem szép csendesen…

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/az-en-lelkem-szep-csendesen

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu