Napi ige és zsoltár (2023. szeptember 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 1. részének 7-8. versei:

7, Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól,
8, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

A kételkedés megosztja az ember gondolatait és kívánságait. Istent olykor jónak látja, kívánságai teljesítőjének, máskor zúgolódik ellene, kételkedik benne. Imádkozik úgy, hogy azt hiszi, hogy úgyis hiába kér. A kétlelkű ember szívében csak bizonytalanság van, meggyőződés, határozottság és cél nélkül. Egyik gondolata ütközik a másikkal, egyik kívánsága ellentmond a másiknak. Reménység és csüggedés váltogatják egymást szívében.

Istent szeretetlenséggel vádolja, mert nem ad neki semmit. Jakab szerint az ilyen ember imádsága haszontalan és hiábavaló. Mi a hit a levél szerint? Az, hogy Isten hatalmát és jóságát meg nem osztott szívvel dicsőítjük és az Ő ígéreteire bizonyossággal támaszkodunk. Így a hit Istent olyannak találja, amilyen. Jónak hiszi, mert valójában jó. A kétlelkűség nem természetes állapota az embernek, hanem az ember saját vétke, mert Isten akaratának nem vetette alá minden gondolatát és kívánságát, hanem a saját gondolatát szembeállította Isten gondolatával.

Jézus is óvott a kétlelkűségtől, amikor azt mondta: Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Őt nem lehet megosztott lélekkel követni. Isten a szívünket kívánja egészen.

25. zsoltár: Szívemet hozzád emelem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu