Napi ige és zsoltár (2024. április 6.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele 4. részének 14-15. versei:

14, Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától,

15, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

Dietrich Bonhoeffer lelkipásztor gondolatai: 

Hozzászoktunk ahhoz, hogy a vallásban olyasmit lássunk, ami az emberi lélek szükségletének felel meg, ezt a szükségletet enyhíti; olyasmit, ami a lét nyugtalanságából a nyugalomhoz, a sietségből a csendbe vezet; olyasmit, amiben a dolgos hétköznapoktól távol végre teljesen önmagunkra találunk. Ilyenkor bizonyára azt mondjuk, hogy a vallás valami szép, valami értékes, valami szükségszerű dolog az életben, hogy a vallás az egyetlen, amely legmélyebben boldoggá tudná tenni az embert.

Mindeközben megfeledkezünk arról, hogy a döntő kérdés az, vajon a vallás valami igaz dolog-e, és hogy a vallás-e az igazság. Mert persze lehetne, hogy a bár a vallás ugyan szép, de nem igaz, és mindez csak egy szép, kegyes illúzió, de mégiscsak illúzió. És a legádázabb harc a vallás ellen azon lobbant fel, hogy gyakran magában az egyházban is úgy beszéltek, mintha az igazság kérdése a vallásban másodlagos lenne. Aki azonban így beszél, az a vallást egyedül az ember és az ő szükségletei felől nézi, nem pedig Isten és az ő igényei felől. És éppen ezért fontos, hogy egyértelmű legyen – és hogy ez újszövetségi üzenet legyen számunkra -, hogy a vallásban lényegében egyetlen dolog fontos, mégpedig az, hogy igaz legyen. Az igazság a legmagasabb érték, nemcsak a tudományban, hanem még inkább és még nyomatékosabban a vallásban, hiszen az életünket akarjuk alapozni rá. 

4. zsoltár: Én igazságomnak Istene…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu