Napi ige és zsoltár (2024. július 1.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Máté evangéliuma 5. részének 33-37. versei

Mai újszövetségi igénk: Máté evangéliuma 5. részének 37. verse:

Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.

Dietrich Bonhoeffer lelkipásztor gondolatai: 

Mi az eskü? Az eskü; Istenre, mint tanúra történő nyilvános hivatkozás egy olyan kijelentés igazolása céljából, amelyet valamilyen elmúlt, jelenlegi, vagy jövőbeli dologgal kapcsolatosan teszek. Az eskü a világban lévő hazugság bizonyítéka. Ha az ember nem lenne képes hazudni, nem lenne szükség esküre sem. Így az eskü ugyan gátja a hazugságnak, egyszersmind azonban az előmozdítója is. Akkor ugyanis, amikor csak az eskü igényli a végső őszinteséget, egyúttal a hazugság is teret kap az életben, és bizonyos létjogosultságot adnak neki. Az ószövetségi törvény az eskü által veti el a hazugságot, Jézus viszont az eskü megtiltásával.

“Ati beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem”. Nem mintha ezáltal a tanítvány szavai mentesülnének a mindentudó Isten előtti felelősségtől. Ellenkezőleg, a tanítvány minden szava éppen azáltal kerül teljesen a mindentudó Isten magától értetődő jelenlétébe, hogy nem hivatkozik nyomatékosan Isten nevére. Mivel egyáltalán nincs olyan szó, amely ne Isten előtt hangozna el, ezért Jézus tanítványának nem kell esküdnie. Minden szavának igaznak kell lennie, így semelyiket sem kell esküvel megerősítenie. Hiszen az eskü által minden egyéb szavára a kétség homálya vetül.

33. zsoltár: Nosza istenfélő szent hívek…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu