„Megteltek mind Szentlélekkel” /Apostolok Cselekedetei 2:4/

A Pünkösd történetében benne van a Szentlélek minden ajándéka.
A teremtett világ szép rendezettsége. A próféták bátor kiállása az Ige hirdetésére. A zsoltáros vigasztaló imádsága. Szent Urunk fogantatása. Az evangéliumok örömhírének áradása. A tanítványok hűséges szolgálata. Az apostolok rendíthetetlen missziója. A Szentlélek korszakának üdvtörténeti távlata.
A Pünkösd folyamatos lelki-szellemi jelenségének a teljes világot kell érintenie, nem egyházi privilégium. Létkérdés a világ számára: a Szentlélek, vagy csupán az emberi hatalom vezetését választja?
Egészen más, ha a szeretet, a tiszta lét, a világosság, a józanság Lelke, Isten gondviselése vezeti a világot, mintha az emberi romlott lét, a bűn, önzés, káosz, a becsvágy, a hatalom akarása. Mert ahol Isten Lelke megnyilatkozik és kibontakozik, ahol Ő hat, ott szabadság van és új élet kezdődik.

Continue Reading →

Ó, vidd csak szépen a sálat is!

Nem szeretném ismételni a világ már számtalanszor elmondott problémáit!

A világ erkölcstelen, az ember gyarló. A modern kori hedonizmus, a liberális életstílus, a világ pusztulásához vezet.
Mindaz, amit teszünk kénköves esőként hullik ránk, és végül megsemmisít, elpusztít mindent, mint a két bibliai várost. Szodomát és Gomorát.

Köszönhetjük magunknak!

Continue Reading →

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

Levegő! Ez a láthatatlan csomagolás amelyben élünk és mozgunk, ez az anyagtalan szubsztancia úgy vesz körül, mintha nem is a valóság lenne, időnként simogatja arcunkat melegével, majd hirtelen vad tájfunként óceán vizét korbácsolja, hol játékszerként hánykolódnak a soktonnás hajók.
Az Ószövetség, valamint az ókor világának népei tudták, hogy létezik egy erő, mely a Teremtés hajnalától kozmikus rendezettségben árad, és rendezetté formál minden szerves és szervetlen, élő és élettelen anyagot.
Mózes a nagy próféta így tanítja: „Megformálta az Úr Isten az embert a föld porából”

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2020. május 22.)

5 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 17 Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 18 Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. 21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23 És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

Continue Reading →

„És töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a Mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek” /Szent Pál II. Thess. 1:11-12/

Az úr 1947. július 8. napján indította meg első indiai expedícióját Vasco da Gama portugál tengerész, aki I. Manuel király megbízásából Afrikát megkerülve próbált meg eljutni a mesés gazdagságot rejtő szubkontinensre.
A tengerészkapitány útja nyolc évtizedes portugál erőfeszítés gyümölcsét hozta meg,és a birodalomépítés új korszakába repítette az ibériai országot. A keresztyénnek mondott, tartott, hazudott államok között addig soha nem látott beteges Mammon-imádat láza tört ki. Versengtek a gyémánt, arany, ezüst, selyem, fűszer, fa és egyéb mezőkért.
Spanyol, portugál, francia, angol, holland, itáliai, német vitorlákat dagasztott a szél. Az arab világ előbb értetlenül, majd gyűlölettel fordult az uj honfoglalók haramiái felé.

Continue Reading →