Napi ige és dicséret (2024. február 23.)

A lopás azt jelenti, hogy elveszünk vagy visszatartunk valakitől valamit, ami az övé, vagy ami megilletné. De ez ellen a parancsolat ellen nemcsak akkor vétünk, ha pénzt, vagy más tulajdont elsajátítunk. Ide tartozik az adóbevallás elmulasztása, a csempészés a vámnál, az, ha nem dolgozzuk le rendesen a munkaidőt. Lopás az is, ha talált tárgyat csak úgy, minden további nélkül megtartunk. Amit a világ “lógásnak”, “potyázásnak” nevez, azt Isten lopásnak minősíti. Ha valaki túldolgoztatja beosztottait vagy alacsonyabb fizetést ad nekik, mint ami megilletné őket, vét ez ellen a parancsolat ellen. Alighanem kevés olyan ember van közöttünk, akinek következetesen és lelkiismeretesen becsületes az élete minden területen.

Continue Reading →

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan” (Szent Pál apostol lev. Galatákhoz 5:1)

Szent Ágoston mondotta: „Aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni téged nélküled”
A Galaták kelta eredetű nép törzsének leszármazottaihoz írta az apostol harcias, szenvedélyes, igazságtól fűtött levelét Kr. u. 55-56-ban.
A Római Birodalom része volt ekkor Ankara, hol már 350 éves múltra tekintett vissza itteni életük, vallásuk, kultúrájuk.
A fiatal keresztény gyülekezetet és népet elnyeléssel és beolvasztással fenyegette a zsidó-prozelita törvényesség kultusza, mely nem válogatott eszközeiben.
Csel, erőszak, tudomány, elvakultság, szenvedély, lejáratás, fenyegetés, üldözés, tönkretétel, hitelrontás ott volt tarsolyukban.
A judaista misszionáriusok végső célja volt, hogy a friss kereszténységet beolvasszák a zsidóságba, bármi áron.
Minden elveszett volna, amiért Jézus Krisztus erre a földre jött: szeretet, áldozat, kereszt, váltság, evangélium.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. február 20.)

Híressé lett annak a falusi kisfiúnak a szava, aki a hittanórán így felelt a szentek ügyében feltett kérdésre: “Azok a szentek, akiken a napfény átvilágít”. Amikor ezt mondotta elsősorban a falujában épült templom színes ablakaira gondolt, amelyeken apostolok, szentek alakja volt látható. Mindig nagy élmény volt számára, amikor bent volt a templomban és kívülről átragyogott a napfény az ablakokra festett alakokon. Gyermeki átélései nyomán így született meg az idézett meghatározás a “szentekről”.

Continue Reading →