„Próbálóvá tettelek téged az én népem között, őrállóvá, hogy megismerd és megpróbáld az ő útjukat” (Jeremiás próféta könyve 6:27)

A hittel, becsülettel és küldetéssel szóló gondolatnak ereje van. A prófétának, apostolnak, prédikátornak az a mennyei elhívása, hogy hittel szóljon Istenről, életről, hazáról,nemzetről, társadalomról. Teremtsen békét a lelkekben, mert lelki békében lehet hordozni terheinket és egymást.

Continue Reading →

„Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké” (Zsoltárok Könyve 28:9)

E klasszikus szépségű, örök imádságot hordozó zsoltár-költemény az Örökkévalóság Urának dicsőítésére emelkedik földi hajlékunkból a menny trónusához. Szövetségünk megerősítése a Szövetség Istenével, végső magyarázó elvként a Krisztusról való bizonyságtétel koronás himnusza, mely egyszerre kultikus és liturgikus.
Írja az egyház leghíresebb Zsoltár-exegetája, hogy olyan mélységű és erejű a hívek imája, hogy megtörténik a theophania!

Continue Reading →

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” (Szent Márk ev. 6:50)

Minden sportágnak meg van a maga szépsége, nehézsége, gyötrelme. Hozzáértők szerint azonban a legnagyobb kihívást és felkészültséget az öttusa kíván meg. Külön-külön is elképesztő fizikai, szellemi, pszichikai terhelés a sportoló számára. Egyszerre jól lovagolni, úszni, vívni, lőni, futni néha túl van a valóság határán,akár a vízen járás.
A világversenyekre a lovakat a világ különböző helyeiről szállítják a helyszínre, ahol a bokszban akklimatizálódnak, majd a verseny napján sorsolás útján tudja meg a versenyző, hogy mit dobott (kit) számára a kocka!

Continue Reading →

„Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle” (Szent Márk ev. 5:30)

A székely származású festőzseni jómódú szüleit kifosztotta és bebörtönözte a román kommunizmus Csíkszeredában, majd később átdobták őket a határon, hogy ismerjék meg a népboldogító világ magyar változatát is.
Szász Béla híres orvos akkor azt mondta fiának: „Bandikám, semmink nem maradt, mindenünk odaveszett Erdélyben, nem operálhatok, hiszen a nép ellensége vagyok.
Téged is börtön fenyeget itt, irigyek a tehetségedre, a proletár pedig gonosz és gyűlöletében csak ölni tud. Ahogy tudsz, menekülj nyugatra.”

Continue Reading →

Napi ige (2021. július 28.)

A mennyei egyház
Elmúlt az ég és a föld, megszűntek a birodalmak, mindenféle csoportosulás, egy, az embereket összetartó erő van az új teremtésben, Isten anyaszentegyháza. Erről kap János csudálatos látomást.
Ismerős számára, amit lát. A mennyei Jeruzsálem kapuin és fundamentumain Izráel tizenkét törzsének és a Bárány apostolainak neveit olvashatja. Nem új dolog lesz a mennyei egyház, hanem mennyei folytatása mindannak, amit Isten az Ó- és Újszövetség választott népében alkotott. Benne lesznek mindazok az értékek, amikkel Isten már a földi életben meggazdagította népét.
Új dolog számára, hogy a várost kőfallal körülvéve látja. Hiszen a földön Izráel és az egyház teljesen elmosódó határokkal illeszkedett bele a világba, csak Isten láthatta, hogy ki tartozik Hozzá. Az üdvösség városa határozott, megmérhető vonallal veszi körül Isten népét, nem lesznek titkos, vagy látszólagos hívek. Ezzel jár az a tiszta, ragyogó világosság, ami a városban ragyog. Nem homályosítják, gyalázzák többé Isten népét lappangó, de minduntalan lelepleződő hitetlenségek, bűnök.

Continue Reading →