Napi ige és dicséret (2023. január 24.)

Fel kell fedeznünk azt a titkot, hogyan maradhat a szívünk égő szív. Jézus hirtelen megjelenik, a tűz lángra lobban, csodálatos látásaink vannak, de még meg kell tanulnunk a mindenen áthatoló, égő szív megőrzésének titkát. Az unalmas, sivár, komor hétköznap a maga megszokott kötelezettségeivel és embereivel mindig újra kioltja az égő szívet, míg meg nem tanuljuk a Jézusban-maradás titkát.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. január 23.)

Az ilyen irigykedés belső hozzáállás dolga. A szívben és az elmében bujkál, és a polgári rendtartás nem törődik vele, hacsak a felszínre nem tör lopás formájában. A lopás és az ilyen sóvárgó kívánság között ugyanolyan kapcsolat van, mint a házasságtörés és a szenvedélyes érzéki vágy, vagy az emberölés és az indulatosság között.

Continue Reading →

„Isten arca a kegyelem és irgalmasság jele. Akik fölött felragyog, azok a világosság fiai” (Zsoltárok Könyve 4: 7)

Ez történt: Felmutatott egy kilencíves kis esszékötetet gróf Bánffy Miklós főgondnok, író, tudós, művészrajzaival az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában!
Magyar fa sorsa – A vádlott Ady költészete
Majd így szólt: „Sub specie aeternitatis! Ez a könyv sem későn, sem korán, hanem éppen idejében érkezett.
Komoly dologhoz komoly ember bármikor szólhat, ha van mondanivalója.
E versben benne van történelmünk, sorsunk, kultúránk. Itt tartunk, ennyire jutottunk egy világ ellenében!
Mi lett volna, ha békén hagynak minket?”

Continue Reading →

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1823. január 22-e szerepel Kölcsey Ferencnek a Himnusz kéziratán, ezért az ünnep dátuma. Az ünnepen, a legkülönfélébb helyeken rendeztek megemlékezéseket. Szatmárcsekén, a Himnusz szülőhelyén ökumenikus istentiszteletet tartottak.

Continue Reading →