„Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe?” /Szent Máté apostol ev. 13:27/

Szelíd szeretettel, de némi kíváncsisággal kérdezte Gabriel angyalt egy fiatal barátja, hogy a Teremtő Jó Isten éppen most mit csinál?
Gabriel reá nézett, tekintetében a világ teljességének szeretete és bölcsessége tündökölt, majd így válaszolt: „A Teremtő szavakat keres, hogy igévé váljanak, köveket, hogy templommá legyenek.”

Continue Reading →

„Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét” /Apostolok Cselekedetei 5:20/

A világ három legnagyobb zeneszerzőinek egyike Ludwig von Beethoven, akiről köztudott, hogy sok testi fogyatkozása miatt teljesen visszahúzódó életet élt, sokak szerint egyenesen rideg, és megközelíthetetlenül zárkózott volt. Hallási problémái a süketségig fokozódtak, az általa komponált műveket már csak kottán látta, de hallani már nem hallhatta a csodát, a mennyei szféra zenéje a szívét-lelkét érintette meg. Micsoda erejű szívet, és milyen jóságos finomságú lelket hordozott földi porsátora, ha hallgatjuk.
Ezt mondta egyszer: „Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta keresztjei, – felemelnek.”

Continue Reading →

Gondolatok az Átkosról (1. rész)

De még mielőtt bárki is, a reklámszlogenből a fidesz hazudozására gondolna, nézzen vissza kicsit az eddigi kormányok áldásos tevékenységére, hisz mindegyik elmondta magáról, hogy mennyi jót tettek az országért. Bezzeg az ellenzék!
És hogy, hogy nem, egy-két kormányciklus után a szavazók a kispadra kényszerítették a hazug politika miatt valamennyit. Sajnos, csak kispadra. Onnan ugyanis újra játékba lehet kerülni! Az emberi hiszékenység, a rajongás, a vakság bizony gyakran pályára küldi ezeket a „játékosokat”!

Continue Reading →

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, amit Istentől kaptatok?” /Szent Pál apostol I. Korinthusi lev. 6:19/

Korinthus görög kikötővárost az ókor New York-jának is tartották, erre a kétes hírre pedig teljesen reá is szolgált. Kereskedelmi útvonalak mentén feküdt, és hatalmas átmenő forgalma révén virágzott az üzlet. Bányái, hajóépítő dokkjai, kikötői, bankjai, kétes hírű sikátorai sok szerencselovagnak gyújtotta fel a képzeletét a könnyű és gyors pénzszerzés reményében.

Continue Reading →

„Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt” /Jób könyve 2:11/

A hit az élet lelke. Minél közelebb vagyok Istenhez, annál több bennem a hit és az élet, az éltető Lélek.
Az Atyának kegyelme, Krisztus Urunknak áldó szeretete a Szent Lélek munkájának teljességében lesz egészen nyilvánvaló. A teremtés, megváltás, megszentelődés eme szent hármas oltárán a Szentháromság dogmája és mégis életet, életigazságot és életszentséget ábrázol ki.
A Szentlélek ott ragyog a teremtett Mindenség fölött, és feladja a nagy kérdést a 18 éves Bolyai Jánosnak, a valaha élt legnagyobb lángésznek, hogy a párhuzamosak találkoznak-e a végtelenben? De hol végződik a végtelen?

Continue Reading →