Napi ige és dicséret (2021. december 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk;

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 7-12. versei:

7, Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.
8, Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból.
9, Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért.
10, Ezért kell az asszonynak hatalma jelt viselni a fején az angyalok miatt.
11, Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban.
12, Mert a miképen az asszony a férfiúból van, azonképen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A nemek rendje

Amikor a teremtés történetéből az apostol azt olvassa ki, hogy az asszony a férfi “hatalma” alá van rendelve, ebben az ő korának az életrendje tükröződik, amely szerint a társadalomban, sőt a családban is minden jog a férfiaké volt. De azért ne siessek napirendre térni e felett a szakasz felett.Az apostol is azt hirdeti, hogy férfi és nő kölcsönösen egymásra van utalva! Tehát egymás megbecsülésében egyiket sem helyezi egyiket sem helyezi a másik fölé. Nem lelki, személyi értékbeli különbséget tesz közöttük. Jól tudja és világosan vallja, hogy Isten mindegyiket drága kiegészítésül rendelte a másik mellé.De hirdeti az apostol azt, hogy Istentől rendelt és büntetlenül el nem hanyagolható különbség van köztük. Nagy kárvallás nélkül egyikük sem adhatja fel a maga sajátosságát. Istennek a férfias férfi és a nőies nő az akarata és jótetszése!És ezért joggal hirdeti az apostol a férfiak vezető szerepét az asszonyok fölött. Az emberek egymás közti életében, a társadalomban, még a családban is a férfit állította Isten a küzdelmes első helyre, a nőnek a csendes kísérőtárs szerepét szánta. Vannak kivételes esetek, de ez az örök szabály.

252. dicséret: Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?