Napi ige és dicséret (2021. december 14.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!
Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 17-22. versei:

Utasítás az úrvacsorával méltóképen való élésre
17, Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyültök egybe.
18, Mert először is, mikor egybegyültök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is.
19, Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.
20, Mikor tehát egybegyültök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés:
21, Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.
22, Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg a kiknek nincsen? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Beteg gyülekezet

Isten azért rendelte, hogy az Ő népe ne egyenként, hanem közösségben éljen, hogy így egymást segítsék az előhaladásban. De néha úgy látszik, hogy jobb volna külön “maradniuk”, mert “nem haszonnal, hanem kárral gyűlnek egybe“. Néha mennél szorosabb az érintkezés a keresztyének közt, csak annál több vita és ellentét támad köztük, mint a pártokra “szakadozott” korinthusi gyülekezetben. Fájdalmas volt az apostolnak látnia, de azóta is hányszor megismétlődött ugyanez! Csak a Sátánnak lehet benne öröme!Máskor meg csak arra szolgál alkalmul a keresztyének együttléte, hogy a világban amúgy is meglevő nagy különbségeiket éreztessék egymással, amint azt a korinthusiaknak dőzsölőkre és éhezőkre oszló elfajult “úrvacsorai” gyülekezete mutatja. Valóban jobb volna akkor kinek-kinek otthon maradnia!
De mégis megvan a haszna ilyenkor is az egybegyülekezésnek! “Szükség” az ilyen bajoknak napfényre jutnia! Különben rejtve maradna a valóság. Így látszik meg: kiknek kell megváltozniuk lelkületükben. És így válik “nyilvánvalóvá”: kik a “kipróbáltak”, akikből kiindulhat a gyógyulás és tisztulás!

442. dicséret: Idvességünk, váltságunk, Jézus!…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?