Napi ige és dicséret (2021. december 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 26-29. versei:

26, Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
27, Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
28, Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
29, Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Hogy készüljünk?

Az úrvacsorázás helyes külső módja mellett az apostol mindjárt figyelmezteti olvasóit a hozzá megkívánt lelkületre is.Öntudatosnak kell lennie az Úr asztala vendégének. Értenie kell, hogy mit csinál. Különben babonás szertartássá válik amit cselekszik. A kenyér és a bor vételével “az Úr halálátkell hirdetnie”. Arról kell bizonyságot tennie és magában is arra kell gondolnia, hogy a megfeszített Krisztuson kivül nincs, de Őbenne van üdvössége!Bűnbánattal kell eltelnie a szent asztalhoz járulónak. Mert “az Úr halála” teljes kegyelmet szerzett a bűnösnek, de csak azzal a feltétellel, ha úgy nyújtja feléje kezét, mint ítéletre érdemes bűnös. A “magunk megpróbálása” tehát elengedhetetlen. Meg kell ismernünk bűneinket, hogy megutálhassuk és terhüket lerakhassuk.És háládatosnak kell lennie annak, aki a szent vendégségben részt vesz. Áhítatos örömmel kell elfogadnia a számára Istentől készített ajándékot, a váltság titkát. “Meg kellbecsülnie” az Úr testét és vérét, amely érte áldoztatott, és ennek az áldozatnak elébe táruló jegyeit és pecsétjeit is. Királyi vendégség ez a hívőnek!

460. dicséret: Amint vagyok, sok bűn alatt…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?