Napi ige és dicséret (2021. december 18.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 1-3. versei:

A lelki ajándékokról és azoknak hasznáról
1, A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.
2, Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz.
3, Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Kire hallgassak?

A korinthusi gyülekezet összejövetelein kavargó bőségben nyilvánultak meg a “lelki ajándékok”. Sokan megszólaltak és sokféleképpen. Vigyázni kellett: csakugyan a Szent Lélek az, vagy valamilyen ördögi lélek, aki által szólnak?Mindkét esetben volt valami rokon vonás: az emberi lélek valamilyen magasabb ihletés alatt állott. A Szent Lélek is magával ragadja az emberi lelket, hogy általa Ő maga nyilatkozzék meg. S a pogány világban is, amint tapasztalatból tudták a korinthusiak, van valamilyen szellemi bűvölettől való “vitetés”.
De van a két eset között élesen szembeszökő különbség. Csak azt kell megfigyelni: Jézus hogyan szerepel az ilyen lelki megnyilatkozásokban. Ha valaki Ő ellene szól, azt egészen bizonyosan nem Isten Lelke ihleti, hanem tisztátlan hatalom. De aki Őt Úrnak vallja: abból a Szent Lélek szólal meg.A mai, egészen más viszonyok közt is ugyanez a mérték érvényes. Akár istentiszteleti alkalommal, akár azon kívül szól valaki hozzánk, ha Jézus előtt meghódolni késztet, Isten Lelke ihleti rá; ha Jézustól elfordítani igyekszik, semmi köze nem lehet ilyen isteni ihletéshez és megbizatáshoz!Így ellenőrizzem: kire hallgatok?

273. dicséret: Az Úr Istent magasztalom…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?