Napi ige és dicséret (2021. december 20.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 4-6. versei:
4, A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5, A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6, És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A gyülekezet titka

Rávilágítanak az apostol szavai arra, hogy a hívők gyülekezetében Isten az Ő szent hármasságának teljességében él és munkálkodik. “Mindenekben mindent Ő cselekszik”, aki az örökkévaló Atya. De a parancsokat az Ő szent Fia osztogatja, aki vére hullatása árán dicsőséges Úr az Ő hívei felett. És bennük minden erő és ajándék az Ő lelke által van meg és hat egyikükről a másikukra.Ezért van a hívő gyülekezetnek ebben a titokzatos műhelyében olyan felbonthatatlan egység. Egész életét “egy Lélekből”, “egy Istentől” nyeri. Ez előtt az egység előtt eltűnik minden emberi különbözőség. Sőt még akkor is fennáll ez az egység, ha a felszínen csak emberi viszálykodás és széthúzás látszik. Éppen azért bűn az, mert elrejti  valójában meglevő egységet!És ez az egység mégis sokféleségben bontja ki gazdagságát. Különböző “kegyelmi ajándékok”, “szolgálatok”, “cselekedetek” vannak a hívők közösségében. Nincs két egyforma tag benne, és nincs köztük kettőnek egyforma szerepe. Éppen különbözőségükben van meg mindegyiknek az értéke. Ne is akarja egyik se utánozni a másikat. De azt se akarja, hogy a másik utánozza őt!

369. dicséret: Jövel, Szentlélek Úr Isten,…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?