Napi ige és dicséret (2021. december 22.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 12-14. versei:
12, Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.
13, Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
14, Mert a test sem egy tag, hanem sok.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A Krisztus teste

Nem is csak arról beszél az apostol, hogy Krisztusnak az Ő híveiben van sok tagból egybeszerkesztett “teste”, hanem azt mondja, hogy maga Krisztus ez a “test”. Ő maga él híveinek közösségében, titokzatosan eggyé válva ővelük. Ő akarja általuk a világban elvégezni munkáját és kifejteni erejét. Ennél szorosabb közösségre nem is léphetne már velük!Hogy eltörpül ehhez képest minden emberi különbség, amely különben elválaszthatná egymástól az Ő híveit! Sokféle fajtából való, sokféle rendű-rangú emberek. De mit számít ez ahhoz képest, hogy a Szent Lélek valamennyiükben ugyanazt a csodát vitte végbe: részt adott mindnyájuknak a Krisztus életében. Akikkel Ő eggyé lett, azok egymással is egységre jutottak.És ennek a titokzatos egységnek megvannak a külső jelei is. Céloz az apostol a szent keresztségre. Akik abban nem hiába részesültek, mind ugyanazzal az élettel vannak beoltva; a Krisztuséval. És céloz az úri szent vacsorára is. Akik egy pohárból isznak, azt vallják meg ezzel, hogy ugyanabból a forrásból táplálkozik az életük. Csak volna mindig igaz valóság e szent jegyek mögött!

312. dicséret: Várj, ember szíve készen!…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?