Napi ige és dicséret (2021. január 9.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk János evangéliuma 1. részének 48-52. versei:

48, Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráélita, a kiben hamisság nincsen.
49, Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
50, Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!
51, Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt; hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
52, És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Szent meglepetések

Nátánaelt az a nagy meglepetés érte, hogy az a Jézus, akivel most találkozott először, a lelke legtitkosabb rejtekéig ismeri őt. Azok a fügefa lombsátora alatt vágyakozó imádságban eltöltött órák, amelyekről, azt hitte, senki sem tud, Jézus előtt nyílt titkok voltak. Számon tart Ő minden tiszta, mély sóvárgást, hiszen öntudatlanul is feléje irányul az! És régi ismerősként fogadja a “hamisság” nélkül való lelket!Nátánael ajkán erre a meglepetésre kibuggyant a vallomás: fölismerte Jézusban az Isten küldte felkent Királyt. Talán nehéz leckében kell még megtanulnia, hogy Jézus másfajta Király, mint amilyennek ő most képzeli. De abban soha nem kell csalódnia, hogy Jézus valóban a sóvárogva várt és keresett Király. Aki nyitott könyvként úgy ismeri az emberi szívet, mint Ő, az a mi óhajtott Urunk!
És Nátánael elnyerte vallomására az ígéretet, hogy amit most átél, az csak ízelítő a további csodás meglepetésekből. Meg fogja látni, hogy Jézus által milyen szent közösségre lép az ég a földdel, az Isten az emberrel. Az Isten mennyei országa hajol le hozzánk Őbenne dicsőséges valóságában. S mert ez az ígéret valósággá lett és ma is valóság,azért az Ő hívei valóban sohasem fogyhatnak ki a hálás álmélkodásból!

274. dicséret: Ki Istenének átad mindent…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

Vélemény, hozzászólás?