Napi ige és dicséret (2021. november 20.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 36-40. versei:

36, De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.37, A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.38, Azért, a ki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban cselekszi.39, Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.40, De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.

Dr. Victor János igemagyarázata:olgái is a maguk

Szabadabb idők

Ne csodálkozzam azon, hogy az apostol a hajadonok férjhez menetelről úgy szól, mintha az csak apjuk lelkiismeretére tartoznék, nekik maguknak pedig semmi szavuk nem lehet abban. Abban a korban ez volt az élet rendje. Krisztus legnagyobb szolgái is a maguk korának gyermekei. És minden kor keresztyéneiben van sok olyan hiba, amelyet ők nem vehetnek észre, csak a későbbi nemzedékek.Legyek hálás azért, hogy ma már az érdekelt félen magán nyugszik a házasságkötés felelőssége. Nem mások döntik el felőle, hanem ő maga dönthet. Ha ez a szabadság még ismeretlen volt is az apostol korában, őelőtte maga előtt is, azért ez is annak az Evangéliumnak a gyümölcse, amelyet ő hirdetett. Ahol a népek életét Krisztus ismerete formálta, ott lehet az ember szabaddá!De egyúttal arra is kell gondolnom, hogy volt a régi idők felfogásában valami igaz és jó is, ami meg is maradt ott, ahol a szabadságot Krisztus által élvezik, nem pedig Őtőle elszakítva. A felnőtt új nemzedék házasságkötéséhez kell hogy legyen megszívlelendő szava a szülőnek is. A sátántól eltorzított szabadság az, amelyben az ember nem kér mástól tanácsot és nincs tekintettel másnak az érzéseire!

460. dicséret: Amint vagyok, …

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?