Napi ige és zsoltár (2023. május 26.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai ószövetségi igénk: A 66. zsoltár

Zsoltárok könyve, 66. zsoltár 16. verse:

Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miként cselekedett az én lelkemmel!

Református énekeskönyv, 66. zsoltár 8. verse:

Jertek, halljátok, hadd beszéljem tinéktek, istenfélőknek,
Amiket Isten tett én vélem, mily kegyesen tett lelkemnek!
Hogy szájammal hozzá kiálték, ottan meghallgata engem,
Azért beszédével nyelvemnek mindenkor őtet dícsérem.

Varga Botond lelkipásztor (Szatmár-Láncos) gondolatai: 

A 66. zsoltár úgy beszél Istenről, mint olyan Úrról, akinek hatalmát, szeretetét a történelmet szemlélve ismerhetjük fel. Felteheti a kérdést a Szentírást szkeptikusan kutató ember: nem unalmas mindez? Szüntelen azt emlegetni, hogy kettévált a tenger, hogy megfordult a Jordán, hogy elhurcolták őket Babilonba, majd hazatérhettek? De a hívő ember ki tudja mondani: nem unalmas ez, sőt a mindennapok hullámvölgyeiből éppen ez jelenti a kiutat: Isten mellettem van. És amikor Izrael újra és újra a kivonulás, a Kánaánba való bevitetés, vagy éppen a babiloni fogságot és szabadulást emlegeti, nem a nosztalgia, hanem az élő reménység az, amit megfogalmaz. Amikor szükséghelyzetben vagyunk, amikor még nem látszik az alagút vége, és minden kilátástalan, nem a “Jóbi” barátok, nem az ellenség kereszttüze az, ami megerősít, hanem a Szabadítóba vetett hit. És, ha így tudunk a jövőbe tekinteni, hitvallássá, élet-programmá válik a zsoltár kezdősora: “Örvendj, egész föld, az Istennek!”

66. zsoltár: Örvendj, egész föld, az Istennek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu