Napi ige és zsoltár (2023. október 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Jakab apostol levele 5. részének 11. verse:

Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.

dr. Sarkadi Nagy Pál lelkipásztor gondolatai: 

Az apostol a türelem gyakorlására a földművesen kívül más példákat is felhoz. A türelem példái voltak a próféták, akiknek a nagyságuk abban állott, hogy Isten nevében beszéltek, Isten elhívása állította őket szolgálatba. Ez azonban azt a feladatot rótta rájuk, hogy türelmesen szenvedjenek, a fájdalomtól ne meneküljenek és engedelmesen várjanak Isten szabadítására.

Valóban boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jób példája nagy erőt ad a szenvedések elviseléséhez. De kérdezhetnénk: Nem volt Jób is sokszor türelmetlen, amikor úgy érezte, hogy igazságtalanul szenved és azt gondolta, hogy Isten is elfelejtette és elhagyta őt? Kevesen vannak, akik a szenvedésben olyan szenvedélyes szavakat mondanak, mint Jób. De a nagy példa számunkra, hogy sok szenvedése dacára hitét soha nem vesztette el.

Jób életében tűrése felülmúlta türelmetlenségét. A sötét napokat követték a hitnek világos napjai, amikor így tudott vallani: “Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad, és kitisztul” (Jób 37,21). Nagy vigasztalás számunkra, hogy mások is átmentek azokon a próbákon, amelyeken nekünk át kell menni. Jób megőrizte hitét és állhatatos tudott maradni. Az igen nehéz napokban is így tudott vallani: “Most is van tanúm a mennyben, aki mellettem bizonyít a magasságban” (Jób 16,19).

125. zsoltár: Akik bíznak az Úr Istenben…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu