„Imé az Isten Sátora az emberekkel van, és velük lakozik” /Mennyei Jelenések 21:3/

Isten örök vágya, hogy gyermekeivel együtt lakozzék. Az Édenben még személyesen érintkezhettek Teremtőjükkel az ősszülők, de a bűn elkövetése után nem láthatták többé színről-színre az Igazság Urát. Az igazi szeretet azonban „soha el nem fogy” /l.Kor.13:8/, – így Istené sem változott vagy csökkent a bűnös ember iránt.
Jelképekkel adta tudtukra, hogy közvetlenül nem érintkezhet velük a bűn miatt, de mégis „velük van” /Ézsaiás 7:14/.
Egy elkülönített helyen sátrat készíttetett, hogy népével együtt lakozhasson. Ezzel azt juttatta kifejezésre, hogy az elesett ember társa, vezetője, szabadítója szeretne lenni.

Continue Reading →

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” /Zsoltárok könyve 127:3/

Mindig szép példa volt előttem Főtiszteletű Dr. Tőkés István th. professzor élete és munkássága, aki a háromszéki Málnás község elhívott prófétájaként úgy tudott 8 gyermeket felnevelni és egyetemi végzettséghez juttatni, hogy rendíthetetlen hite sziklaszilárd maradt a neki ajándékozott 100 esztendő alatt.
A legvadabb román nacionál-kommunizmus kegyetlenül megpróbálta az egyházakat, és annak Istenhez és hazához hű papjait. Személyesen hallgatva, és sok mély kincset hordozó könyveit olvasva professzor úrnak, komoly tekintete mögött mindig ott láttam szívbéli jóságát, kivételes tálentumát, mennyei erőket hordozó szellemi távlatosságát.
Újszövetséges professzorként is sokszor imádkozta a zsoltárokat, és egyik kedves igéje volt a 127. Zsoltár.

Continue Reading →

„Az Úr hangja zeng a vizek fölött” /Zsoltárok könyve 29:3/

A falusiak kíváncsisága gyorsan teljesült a kis ivóban, mikor a Bolyai bírtok egyik mindenesének nyelve megoldódott a sokadik pohár után.
„Tudjátok, ez a János úr nem lenne rossz ember, igaz kicsit szótlan, mogorva, olyan magának való. Fekszik a dombon naphosszat és bámulja az eget… Akkor is hallgat, mikor Róza korholja valamiért, de déltájra már az is elbujdokol valamerre. Néha látják Zsuzsanna asszony sírjánál, ahová még Farkas úr elkaparta egykor asszonyát, miután felboncolta. Különösek ezek a Bolyaiak, teljesen érthetetlenek.”

Continue Reading →