Napi ige és dicséret (2021. november 16.)

Hirdeti az apostol az ő Urának, Jézus Krisztusnak nevében a házasság felbonthatatlanságát. Aki engedelmes híve akar lenni az Úrnak, nem bont fel ilyen Isten-rendelte szent köteléket. Legfeljebb áldozata lehet a másik fél hűtlen elfordulásának. De maga nem szökhetik meg élettársa mellől, ha mégoly nehéz küzdelmekkel jár is annak oldalán kitartania. Jó ezt a világos parancsot tudni!Hirdeti az apostol a házastársak nagy lelki feladatait is egymással és gyermekeikkel szemben. Ha a másik fél hitetlen pogány is, az sem az elválásra, hanem annál hűségesebb kitartásra lehet csak ok a keresztyén élettárs számára. Isten azért kapcsolta össze életét a másikkal, hogy így azt is bevonja kegyelmének hatásai alá. “Megszentelt” már az is és az egész családi kör is! Nagy ígéret van ebben!

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. november 15.)

Megértem az apostol tanításából, hogy “kegyelmi ajándék” a házasságon kívül való magános életforma is, de a házasságban való együttélés is. Az apostol az előbbi ajándékot kapta. Hálás annak a nagy előnyeiért és nem irígyli a házasságban élőket. De jól tudja, hogy Isten azokat is gazdag áldásokban és örömökben részesítette, amelyekért viszont ők lehetnek hálásak. Isten mindenféle helyzetben meg tudja mutatni kegyelmének bőségét!Megértem ebből azt is, hogy általában “kegyelmi ajándék” az életem külső helyzete.

Continue Reading →

„Akikre nem volt méltó a világ” (Zsidókhoz írt levél 11:38)

Gróf Széchenyi István egyik vallomása így hangzik nemzetéhez: „Szeretlek, minden hibáiddal!” Családunkat nem mi választjuk ki. Ezek a mi életünknek nagy adottságai, amelyek nem tőlünk függnek, mert együvé tartozásunk az eleve elrendelés kikutathatatlan mélységeiben dőlt el. Mégsem átokként hordozzuk, hanem szeretjük és áldjuk.
‡ A nemzeti lét korona és kereszt, koronáját csak csak az nyeri el, aki keresztjét elhordozza.
‡ A nemzeti lélek a nemzeti érték öntudatos felismerése és közös szolgálata.
‡ Kiinduló pontja tehát az öntudat. Az öntudat lényege az, hogy benne szembefordulok az egész világgal s a világgal szemben magamat tudom, igenlem és akarom.
‡ Ilyen alapon a nemzeti öntudat először ismeret, ismerése annak, ami magyar, más szóval a magyar lélek múltjának, alkotásainak, életfeladatainak ismerete.
‡ A magyarságot olyan minőségben fogom fel,amelynek páratlan értéket tulajdonítok.

Continue Reading →

„Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd reánk orcádat, hogy megszabaduljunk!” (Zsoltárok Könyve 80:4)

Azt hiszem, mindnyájan tapasztaltuk, hogy amikor a nemzet a maga egészében van érdekelve vagy fenyegetve, minden egyéni és közösségi gondolat háttérbe szorul és a nemzeti együvé tartozás érzése válik uralkodóvá.
Mikor az első megszálló csapatok Erdély földjén megjelentek, elhallgatott minden egyéni érdek, mert mindnyájan éreztük, hogy a magyar nemzet léte a maga egészében forog kockán.
Mert a nemzetet a nemzeti lélek alkotja és tartja egységben.
Más nemzetnek is van lelke, de mégsem tartja egységben.

Continue Reading →