„Ekkor nagy jel is tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig a tizenkét csillagból álló korona” (Mennyei Jelenések 12:1)

Mindnyájunk példaképe, a protestáns lángelme, a cionista-kommunizmus által üldözött és lemondatott református püspök írta egy tanulmányában:
„Akit érdekel, hogy miképpen születik a történelem, most megfigyelheti.
Kétféle út van a megfigyelésre.
Egyik azt nézi, hogy a dolgok önmagukban miként alakulnak, a másik azt, hogy ezek a nagy realitások miképpen tükröződnek az emberi lélekben?
Amaz azt kérdezi, milyenné válik a világunk, emez azt, mi megy végbe az emberi lélekben e nagy világdráma alatt?

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. augusztus 11.)

Jelen zsoltárunk Istenhez és az Ő templomához való ragaszkodással a mindenkori olvasó tudatát, szívét ragadja meg. Így történt ez azzal a zeneszerzővel is, aki dallamot komponált a 27. zsoltár-imádságra, és kórusművé formálta. Épp az otthoni gyülekezeti kórusban tanultuk, amikor egy Mennybemeneteli csendes napon holland kórus látogatott a csendességnek otthont adó gyülekezetbe, és a kórusmű magyar szövegének megtanulásával kedveskedtek a házigazdáknak.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. augusztus 10.)

Ez is ígéret, mert olyan tényt állapít meg, amely ma és mindörökké igaz. Isten örömmel fogadja az igazak könyörgését; sőt, gyönyörűségének nevezi azokat. Tehát elsősorban arra kell törekednünk, hogy mi magunk igazak legyünk: se jobbra, se balra el ne hajoljunk.Ne űzzünk csalárd politikát, ne adjuk meg magunkat a gonosznak, hanem legyünk őszinték, becsületesek és igazak! Ha elkezdünk ügyeskedni,színt változtatni, nem számíthatunk Isten segítségére.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. augusztus 9.)

A nyári nagytakarítás felfrissíti, megújítja, tisztává teszi lakásunkat. A fölolvasott Igében hasonló gondolatokkal találkozhatunk. Jézus, a zsidó húsvét közeledtével fölmegy Jeruzsálembe. Isten házába. A templom egy részét a pogányok udvara alkotta, mely egy átmeneti jellegű terület volt, ugyanis a pogányok csak eddig mehettek be, ha mégis tovább merészkedtek, halál várt rájuk.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. augusztus 8.)

Jézus Krisztus nem azt mondta: “Menj és ments lelkeket” – a lelkek megmentése Isten természetfeletti műve -, hanem azt: “Menj és tégy tanítvánnyá minden népet”. Addig azonban nem tehetsz tanítvánnyá senkit, amíg te magad nem vagy az. Amikor a tanítványok visszajöttek első kiküldetésükből, tele voltak örömmel, mert az ördögök is alá voltak rendelve nekik, és Jézus ezt mondta: “Ne a sikeres szolgálatnak örüljetek; az öröm nagy titka az, ha helyesen viszonyultok hozzám”.

Continue Reading →