Napi ige és zsoltár (2022. november 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai igénk: Az 51. zsoltár

Zsoltárok könyve, 51. zsoltár 3. verse

Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

Református énekeskönyv, 51. zsoltár 1. verse:

Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj énrajtam,
Bűneimből tőled megtisztíttassam, nagy irgalmaddal végy körül engem!
Törüld el az én nagy bűneimet, mosogass jól meg fertelmességimből,
Amikkel fertéztettem éltemet: Tisztítsad el nagy kegyelmességedből!

Ilonczai Zsombor lelkipásztor (Szárazberek) gondolatai:

Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. Ezért kéri Istent, hogy könyörüljön rajta. Életünk alapvető szükséglete, hogy nézzünk szembe azokkal a zsákutcákkal, terhekkel, bűnökkel, amelyek a saját magunk gyengesége miatt sodortak a nyomorúságba. A bűnösnek szabadításra van szüksége! Ez a bűn ott van már földi életünk első pillanatában, mert “vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám” (7. vers). Ez a határozott kijelentés reánk is vonatkozik, de megvan a lehetősége annak, hogy újjászülessünk. Ennek fontosságát hangoztatja Jézus: “Szükség néktek újonnan születnetek”. Dávid életében ez az újjászületés elkezdődött abban a pillanatban, amikor bűneit felismerte, és Istenhez intézte könyörgését. Dávidot Isten Lelke vezette el a bűnbánatig. Mi magunkban csak arra vagyunk képesek, hogy bűneinket napról-napra halmozzuk, Isten Dávid eme bűnös élethelyzetében elküldi Nátánt, aki kimondja: Te vagy az az ember! Dávid megvallja bűnét, és Isten szeretetének és bölcsességének titka az, hogy Ő kész megbocsátani. Az újjászületés Isten ajándéka. Ő ezt az ajándékot ma is adni akarja, de ehhez szembe kell néznünk önmagunkkal, és kérnünk kell Isten csodálatos ajándékát!

51. zsoltár: Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu