„De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt” (Apostolok Cselekedetei 2:24)

Isten eljön az emberhez, és kegyelmet ajándékoz.
Az út az örökkévalóságból az időbe, Jézus Krisztus útja az a paradox üzenet, amely hatalmas erővel vonult végig a régi antik világon, amely kételkedővé vált mindennel szemben, ami az embertől jött.
Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét titkát, misztériumát, kegyelmét ünnepeljük, a megváltás áldása fölött örvendezünk, harangozunk, reménykedünk.
E három szent napon nem az emberek tettek valamit, hanem ezt egyedül Isten tette.
Ő az emberekhez vezető utat járta végtelen szeretetben.
Megítélte azt, ami emberi, és kegyelmet ajándékozott érdemeinken felül.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. március 28.)

Ravasz László egykori püspökről jegyezték föl, hogy egyszer megkérdezte az egyik segédlelkészétől: ha a Bibliának csak egy fejezetét vihetné magával egy távoli szigetre elolvasni, melyik lenne az? A segédlelkész hosszas gondolkodás után azt mondta: a Zsoltárok könyvét. A püspök bólintott s azt mondta: valóban a zsoltárok vigasztalódást adnak, de ő János evangéliumát választja. Annyira más és új adatokat szolgáltat, Jézus földi életét más aspektusból is megmutatja.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. március 27.)

Jézus egy titkot egészen az utolsó vacsoráig rejtve hagyott a tanítványai előtt. Bár kálváriájával kapcsolatban nem hagyott kétséget számukra, de a legmélyebb titkot mégsem nyilatkoztatta ki még nekik. Csak az úrvacsora utolsó közösségi órájában mondta el nekik: “Az Emberfiát bűnösök kezébe adják” – árulással. “…egyikőtök elárul engem” (Máté 26,20-25).

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. március 26.)

Szeretteim, küzdelmes élet vár ránk, de a Seregek Ura velünk van. Nagy, de lelkileg ingadozó népet kell vezetnünk? Ezen ígéret szerint megkapjuk az ehhez szükséges józanságot és bölcsességet. Ravasz és hatalmas ellenséggel kell megküzdenünk? Ebben az ígéretben rejlik a győzelemhez szükséges erő. Nagy örökséget kell elnyernünk? E jel alatt célhoz érünk, hiszen maga az Úr van velünk.

Continue Reading →