Az Igei útravaló hazafiaknak ide költözött.

A korábbi blog bejegyzései I D E kattintva érhetők el!

A korábbi oldalon még meglévő bejegyzések az alábbi elérési címen olvashatók:

[2017][2018] [2019]

[2019]

[2019-02-24]
„Mert ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” /Szent János apostol I. lev. 5:4/

[2019-02-17]
„Örökségünk bitorlókra szállt” /Jeremiás próféta Siralmai 5:2/

[2019-02-09]
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek” /Szent Márk evangéliuma 6:50/

[2019-02-02]
„Hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak” /Szent Lukács evangéliuma 2:32/

[2019-001-26]
„Hálaadás az életért” /Zsoltárok könyve 30./

[2019-01-20]
„Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van” /Szent Pál apostol levele Rómába 1:8/

[2019-03-12]
„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában” /Mennyei Jelenések könyve 3:12/

[2019-01-05]
„Én vízzel keresztelek” /Szent János apostol ev.1:26/

[2019-01-01]
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek” Tinódi Sebestyén 1546 /475. Dicséret 1. v./

Lesz, lesz, lesz!

[2018]

[2018-12-25]

„Mert meglátták szemeim üdvösségedet” /Szent Lukács evangéliuma 2:30/

[2018-12-22]
„Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse” /Szent Pál apostol I.levele Timotheushoz 1:15/

[2018-12-15]
„A szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:9/

[2018-12-08]
„De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik” /Szent Péter apostol 2. levele 3:13/

[2018-12-01]
„Várj ember szíve készen” /312. Dicséret 1. v./

[2018-11-23]
„Ezért tehát nem csüggedünk” /Szent Pál apostol II. Korinthusi levele 4:16/

[2018-10-17]
„Menjetek be a szoros kapun” /Szent Máté apostol evangéliuma 7:13/

[2018-10-10]
„Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait” /Jeremiás próféta siralmai/ 3:34

[2018-10-03]
„Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” /Szent Pál apostol levele Rómába 10:10/

[2018-10-17]
„Betelt az idő, és ecgészen közel van már az Isten Országa” /Szent Márk evangéliuma 1:15/

[2018-10-21]
„Egyszer csak megjelent Júdás” /Szent Márk evangéliuma 14:43/”

[2018-10-13]
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” /Mennyei Jelenések 2:10/

[2018-10-06]
„Virrasszatok és imádkozzatok” /Szent Máté apostol evangéliuma 26:41/

[2018-09-29]
„Tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól” /Jakab levele 1:27/

[2018-09-22]
„Mindenki várakozva néz reád” / Zsoltárok könyve 145:15/

[2018-09-15]
„Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember” /Példabeszédek 27:19/

[2018-09-09]
„Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét” Apostolok Cselekedetei 15:36/

[2018-09-01]
„Elvész a nép, amely tudomány nélkül való” /Hóseás próféta 4:6/

[2018-08-25]
„És amikor házanként megtörték a kenyeret” /Apostolok Cselekedeti 2:46/

[2018-08-19]
„Megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” /I. Mózes 12:2/

[2018-08-11]
„Imé az Isten Sátora az emberekkel van, és velük lakozik” /Mennyei Jelenések 21:3/

[2018-08-04]
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” /Zsoltárok könyve 127:3/

[2018-07-29]
„Az Úr hangja zeng a vizek fölött” /Zsoltárok könyve 29:3/

[2018-07-21]
„Uram, ments meg” /Szent Máté apostol evangéliuma 14:30/

[2018-07-14]„Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak” /Szent Márk evangéliuma 6:28/

[2018-07-07]
„Ne félj, kicsiny nyáj, mert úgy látta jónak Atyátok, hogy nektek adja az országot” /Szent Lukács evangéliuma 12:32/

[2018-06-30]
„Épüljetek fel lelki házzá” /Szent Péter apostol I. levele 2. r. /… ”A szeretet tehát a törvény betöltése” /Szent Pál apostol Római levele 13:10/

[2018-06-23]
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” /Zsoltárok könyve 37:4/

[2018-06-16]
„Fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan” /Szent Pál apostol II. levele Korinthusba 3:18/

[2018-06-09]
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét” /Szent Pál apostol levele a Galata gyülekezethez 6:2/

[2018-06-01]
„Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után” /Mennyei Jelenések 1:19/

[2018-05-26]
„Megkapjátok a Szentlélek ajándékát” /Apostolok Cselekedetei 2:38/

[2018-05-18]
„De amikor eljön Ő, az igazság Lelke” /Szent János apostol evangéliuma 16:13/

[2018-05-12]
„Elmegyek, és visszajövök hozzátok” /Szent János apostol evangéliuma 14:28/

[2018-05-05]
„Arcod verejtékével eszed a kenyeret” /I. Mózes 3:19/

[2018-04-28]
„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek” /Apostolok Cselekedetei 1:3/

[2018-04-21]
„Békesség néktek” /Szent János apostol evangéliuma 20:19/

[2018-04-14]
„Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata” /Szent Pál levele Rómába 8:27/

[2018-04-07]
„Vessétek ki újra” /Szent János apostol evangéliuma 21:6/

[2018-03-31]
„ Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” /Szent János apostol evangéliuma 20:15/

[2018-03-24]
„Áldott a király, aki az Úr nevében jön” /Szent Lukács evangéliuma 19:38/

[2018-03-17]
„Aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha” /Szent János apostol evangéliuma 6:35/

[2018-03-10]
„Betelt az idő” /Szent Márk evangéliuma 1:15/

[2018-03-03]
„Kerestem köztük valakit” /Ezékiel próféta 22:30-31/

[2017-02-24]
„Elhoztam igazságom” /Ézsaiás próféta 46:13/

[2018-02-17]
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem” /Zsoltárok könyve 51:12/

[2018-02-10]
„Szüntelen hálával tartozunk az Istennek értetek” /Szent Pál II. levele Thesszalonikába 1:3/

[2018-02-03]
„Hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata” /Szent Lukács evangéliuma 2:35/

[2018-01-27]
„Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” /Szent Pál I. levele Timotheushoz 2:4/

[2018-01-20]
„Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek” /Szent Pál apostol levele Rómába 6:18/

[2018-01-13]
„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba” /Mennyei Jelenések 17:8/

[2018-01-06]
„A Lélek indítására elment a templomba” /Szent Lukács evangéliuma 2:27/

[2017]

[2017-12-30]
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is” /Szent János apostol 1. levele 1:3/

[2017-12-23]
„Üdvözítő Született ma nektek” /Szent Lukács evangéliuma 2:11/

[2017-12-16]
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek” /Mennyei Jelenések könyve 3:20/

[2017-12-09]
„Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel” /Szent Lukács evangéliuma 1:76/

[2017-12-02]
„Várj ember szíve készen” /312. Dicséret 1. v./

[2017-11-25]
„Szentlélekkel teljes, és az igazság királya” /Ézsaiás próféta könyve 42:1/

[2017-11-18]
„Szent Pál apostol első missziói útjára indul” /Apostolok Cselekedetei 13:3/

[2017-11-11]
„Atyám (apám), vétkeztem az ég ellen és teellened” /Lukács evangéliuma 15:18/

[2017-11-04]
„Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten Országára”

[2017-10-27]
„Atyám, eljött az óra” /Szent János apostol evangéliuma 17: 1/

[2017-10-21]
„Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten” /Szent Pál apostol levele 2. Timotheus 1:7/

[2017-10-13]
„Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte” /Szent Pál apostol levele Filippibe 1:29/

[2017-10-07]
„Ti vagytok a világ világossága” /Szent Máté apostol evangéliuma 5:14/

[2017-09-29]
„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted” /Királyok I. Könyve 19:7/

[2017-09-24]
„Sionnak színaranyat érő drága fiai” /Jeremiás próféta siralmai 4:2 /

[2017-09-15]
„Egymás terhét hordozzátok” /Szent Pál apostol levele a Galatákhoz 6:2/

[2017-09-08]
„Azért jött az Emberfia, hogy megmentse, ami elveszett” /Szent Máté apostol evangéliuma 18:11

[2017-09-02]
„Ha látom az eget, kezed alkotását” /Zsoltárok könyve 8:4/

[2017-08-25]
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” /Szent Máté apostol evangéliuma 6:11/

[2017-08-19]
„Aki kősziklára építette a házát” / Szent Máté apostol evangéliuma 7:24/

[2017-08-11]
„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk” /Zsoltárok könyve 78:3/

[2017-08-04]
„Mester, jó nékünk itt lennünk” /Szent Lukács evangéliuma 9:33/

[2017-07-28]
„De mivel az Isten mind e mai napig megsegített” /Ap. Cselekedetei 26:22/

[2017-07-21]
Mert Ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” / Ap. Cselekedetei 20:35/

[2017-07-15]
„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig” /Ap. Cselekedetei 13:47/

[2017-07-07]
„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni” /Szent Máté evangéliuma 10:28/

[2017-07-01]
„Az Egyház eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentélek segítségével számban is gyarapodott” /Ap. Cselekedetei 9:31/

[2017-06-24]
„Krisztust öltöttétek magatokra” /Galata levél 3:27/

[2017-06-17]
„A Lélek gyümölcse pedig” /Galata levél 5:22-23/

[2017-06-10]
„Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!” /Csiksomlyó Salvator-kápolna előtti kereszt felirata/

[2017-06-02]
„… és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket” /Apostolok Cselekedetei 2:33/

[2017-05-27]
„Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten” /Szent Pál apostol II. lev. Timotheushoz 1:7/

[2015-05-19]
„Most már tudjuk, hogy tudsz mindent” /Szent János evangéliuma 16.30/

[2017-05-13]
„A bűn az, az igazság az, az ítélet pedig az” /Szent János evangéliuma 16: 9:11/

[2017-05-05]
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

[2017-04-28]
„Bármit mond nektek, tegyétek meg” /Szent János evangéliuma 2:5/

[2017-04-22]
„Asszony, miért sírsz?” /Szent János evangéliuma 20:13.15./

[2017-04-15]
„Én vagyok a feltámadás és az élet” /Szent János evangéliuma 11:25/

[2017-04-10]
„Ki ez?” /Szent Máté evangéliuma 21:10/

[2017-03-31]
„Mindenekelőtt szeressétek egymást hűségesen” / I. Szent Péter lev.4:8/

[2017-03-18]
„Krisztus lakjék szívetekben hit által” /Szent Pál apostol levele Efézusba 3:17/

[2017-03-10]
„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” / II. Korinthusi lev. 3:17 /

[2017-03-03]
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” /Szent Máté ev. 5:8/

[2017-02-25]
„Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről” /I. Mózes 4:10/

[2017-02-18]
„Az Istennek tetsző élet” /Zsoltárok könyve 15/

[2017-02-11]
„Néznek majd arra, akit átszúrtak” /Szent János evangéliuma 19:37/

[2017-02-03]
„Mert meglátták szemeim üdvösségedet” /Szent Lukács ev. 2:30/

[2017-01-28]
„Felnyitotta az alvilág mélységét” /Mennyei Jelenések 9:2/

[2017-01-21]
„Dicsérjék Őt az egek egei, még a vizek is ott fenn az égben” /148. Zsoltár 4. v./

[2017-01-14]
„Amit látsz, írd meg egy könyvben” /Mennyei Jelenések 1:11/

Megemlékezés a Don-kanyarban hősi halált halt magyar honvédekre

[2017-01-07]
„Ez esztendőt áldással” /191. dicséret/