Napi ige és dicséret (2022. május 27.)

Nemcsak saját felkészíttetésük miatt kellett a tanítványoknak a Pünkösdre várniok; addig kellett várniok, amíg az Úr megdicsőülése történelmi ténnyé lett. És mihelyt megdicsőült, mi történt? “Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok”. (Apostolok cselekedetei 2,33). A következő mondat: “mert még nem vala Szent Lélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőíttették meg” (János 7,39) – nem mireánk vonatkozik. Ma már a Szentlélek kitöltetett, az Úr már megdicsőült: most már a várakozás ideje nem Isten gondviselésétől, hanem a mi készenlétünktől függ.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. május 26.)

Ó Uram, a legnagyobb mélységben voltál, amikor bűnösként álltál vádlóid előtt.Hited szemével mégis túl tudtál tekinteni megalázott állapotodon, és láttad eljövendő dicsőségedet. Micsoda szavak: “Sőt… mostantól fogva”. Szeretném megtanulni ezt a szent előrelátást, és szegénységemben, betegségemben vagy megrágalmazva szintén azt tudjam mondani: “sőt… mostantól fogva”. Gyengeség helyett – tiéd volt minden hatalom; szégyen helyett – minden dicsőség; a csúfolódások között – minden hódolat. Kereszted nem homályosította el koronád fényét, sem a köpés arcod szépségét Sőt, szenvedésed még inkább méltóvá tett a tiszteletre és a dicsőségre.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. május 25.)

Nincsenek olyan tapasztalataink, amelyek megegyeznek Urunk megdicsőülése utáni életével.Ettől kezdve Urunk életének mindenestül helyettes jellege volt. A megdicsőülés napjáig egy normális és tökéletes ember életét élte; megdicsőülésétől kezdve – a Gecsemáné, a kereszt, a feltámadás – útja egészen idegen nekünk, embereknek. Az Ő keresztje az a kapu, amelyen át minden ember beléphet Isten életébe; a feltámadásnál fogva pedig joga van örök életet adni bárkinek; a mennybemenetele által belép a mennybe és nyitva tartja a kaput az embernek.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2022. május 24.)

De akkor is, amikor este aludni térünk, ez az Ige simítsa el párnánkat. Mi nem tudunk vigyázni magunkra, amikor alszunk, de az Úr vigyáz ránk. Akik abban a tudatban alszanak el, hogy az Úr őrzi őket, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mint a királyok palotáikban. Ha este, mikor aludni térünk, minden gondunkat meg becsvágyunkat is letesszük, akkor reggelre felüdülve ébredünk, olyan nyugodtan és kipihenten, ahogyan az aggodalmaskodók és pénzsóvárak sohasem.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2022. május 23.)

Urunk itt ezzel a képpel világítja meg az imádságot: amikor a jó gyermek jót kér. Úgy beszélünk az imádságról, mintha Isten a meghallgatásnál nem venné figyelembe hozzá való viszonyunkat (Máté 5.45). Ne mondd soha, hogy Isten nem akarja megadni, amiért imádkozol. Ne ülj le csüggedten, hanem keresd meg az okát, nézd meg a lajstromot: Szerinte való viszonyban vagy-e feleségeddel, férjeddel, gyermekeiddel, társaiddal, – “jó gyermek” vagy-e ezekben? “Ó, Uram, ingerült és mogorva voltam, de szükségem van a te szellemi áldásaidra”. Nem kaphatod meg, nélkülöznöd kell mindaddig, míg újra a jó gyermek állapotába nem jutottál.

Continue Reading →