Napi ige és zsoltár (2023. június 2.)

Egy ideig tudatában vagyunk annak, hogy Isten törődik velünk, de amikor Isten elkezd bennünket felhasználni vállalkozásaiban, szánalmas képet vágunk, próbákról és nehézségekről beszélünk, holott Isten egész idő alatt a kötelességünket végezteti velünk, jelentéktelen emberekkel. Senki nem szeretne szellemileg jelentéktelen lenni, ha segíteni tudna magán. De elvégezhetjük-e kötelességünket, amikor Isten már bezárta az üdvösség kapuját? Sokan közülünk mindig szeretnének dicsfényben kivilágított szentek lenni, túláradó ihletettséggel, hogy Isten angyalai folyton velünk foglalkozzanak.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. május 30.)

El kell hagynunk a bűnt. Röviden megfogalmazva ez a bűnbánat. Ez a keresztyén megtérés első lépése, és ez semmilyen körülmények között nem mellőzhető. A bűnbánat és a hit összetartozik. Nem követhetjük Krisztust anélkül, hogy el ne hagynánk a bűnt. A bűnbánat azt jelenti, hogy egész határozottan hátat fordítunk minden gondolatnak, szónak, tettnek vagy szokásnak, amiről tudjuk, hogy rossz, helytelen. Nem elég a sajnálkozás felettük, vagy az, hogy egyszerűen elnézést kérünk Istentől miattuk. A bűnbánat alapvetően nem érzelem és nem szavak dolga – belső hozzáállásunknak kell megváltoznia, ez vezet azután viselkedésünk megváltozásához.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2023. május 27.)

„A magvető az igét veti” (14). Jézus volt az a magvető, aki Isten Országának és az üdvösségnek a jó hírét elhozta nekünk. Megváltásunkat ő maga szerezte meg halála és feltámadása által! A mi bizonyságtételünknek ezért már őróla kell szólnia, és ne keserítsen el bennünket, hogy van, amikor ez eredménytelennek látszik. Ő gondoskodik arról, hogy jó földbe hulljon az igehirdetés magva, és sok gyümölcsöt teremjen (20).

Continue Reading →