„Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk: hogy s mint vannak” (Apostolok Cselekedetei 15:36)

Számomra a Szentírás valamennyi szerzője spirituális géniusz. Lényegtelen, hogy egy próféta pásztor volt-e mint Ámos, vagy egy apostol halász volt-e mint Péter. Magánügy is lehetne akár, – de nem az, – amikor régen többször azt hallottam templomi szószékről: „Ezek a szentírók egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan emberek”.
Ilyenkor a gyülekezetet sajnáltam akik aligha érzékelték, hogy „tanult kollégám” éppen őket kezelte szellemi kiskorúként.
A prófétai, apostoli kiválasztás és elhívás maga a kegyelem titkokkal szentelt csodája.
– 1969-ben azt kiáltotta a világ: ember a Holdon!
– 2000 esztendeje pedig Isten a
Földön!

Continue Reading →

Napi ige (2021. június 21.)

Isten kegyelmében élve annyira hozzászoktunk szeretetének szelídségéhez, hogy a négy lovas félelmes megjelenése Istent a harag idegennek látszó fényében tünteti fel előttünk. Sokan meg is botránkoznak, hogy Isten milyen borzalmakat küld az emberiségre.
Pedig nem történik itt más, mint hogy a bűnesettel a világra szabadult szörnyűségeket többé nem tartja féken a kegyelem. Végső fokon az ember bűnének természetes következményei ezek.
Elszabadul a győzelmi téboly. Népek akarnak az egész világ felett diadalmaskodni. Milliók állnak seregekbe egy minden eddiginél nagyobb győzelem érdekében.

Continue Reading →

„Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg!” (Apostolok Cselekedetei 15:13)

Az apostoloknak vannak cselekedetei. Mondják, hogy az ötödik evangélium, valójában az is, hiszen a Lukács evangélium második kötete e fenséges mű, melynek olvasása egészen mély vizekre evez és hófödte tiszta csúcsokra visz fel.
A Szentlélek által indított emberek milyen teljesítményre voltak képesek abban a világban, melyet nevezhetünk ókornak, vagy éppen az Anyaszentegyház születése után az ősegyház hitvalló diadalának, ahogyan imádkozva, a kenyeret megtörve, zászlót bontva szólták az Úrtól tanult igéket, hirdették az Evangéliumot. Napi igénk ezekben a hetekben.
Mondja a krónika, hogy az angyalok titkon figyelték az Úr Jézus Krisztus arcát az Atya jobbján, – hogy reagál? látva fáradságot, örömöt, küszködést tanítványai életében, akik immár nélküle, de nevében jártak farkasok és kígyók között.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2021. június 17.)

Isten imádása Káin és Ábel áldozata óta verseng az Isten kereső emberiség azon, hogy is kell imádni Őt? Isten pedig – míg nagy gonddal, félreérthetetlenül adja tudtunkra, hogy mit tett értünk Ő – tág lehetőséget, szabadságot hagy arra nézve, hogy mi mit tegyünk Őérte. Mégis, a mennyei trón körüli szent istentisztelet megmutatja az Ő helyes imádásának két fő vonását. “Szent, szent, szent az Úr!” – zengi a négy Lény. Nézik Istent és kitör belőlük a dicséret, a náluk hasonlíthatatlanul nagyobb, különb, vagyis szentebb iránti “elismerés”. Bennünk, földi lényekben is ezt válthatja ki mindaz, amit Ő magából látnunk enged. “Közönséges” bűnös emberek alázatos vallomása: szent vagy, Uram! S csatlakozhatunk – halandó porszemek – a mennyben elhangzó bámuló dicsérethez, az előtt, Aki örök. Volt, van és eljövendő.

Continue Reading →

„Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el” (Apostolok Cselekedeti 13:26)

A történelem Ura elhozta az időt, hogy a világ legnagyobb igehirdetője ellátogathatott Moszkvába. Hatalmas készülődés előzte meg Billy Graham utazását. Ekkor még a Gonosz Birodalma Ronald Reagan-i címkéje ott égett a Szovjet-birodalom homlokán.
Felesége érezte a feszültséget odahaza, tudta, hogy ez páratlan lehetőség, óriási kihívás és mérhetetlen felelősség is egyben. A világ szeme lesz rajtuk.
Bill igyekezett vidáman elütni a dolgot: „Kedvesem, három perc alatt minden hazugság összeomlik életükben ha engem hallgatnak” – “A Biblia szerint nekünk azért van szükségünk arra, hogy a Szentlélek hozzon gyümölcsöt az életünkbe, mert mi nem tudunk istenit létrehozni a Szentlélektől elszakítva. De Isten tud emberit létrehozni a Lélek által”

Continue Reading →