Napi ige és zsoltár (2022. július 30.)

A bűn uralomra tör: nem elégszik meg szerényebb hellyel, mint a szívünk trónjával. Olykor félünk, hogy legyőz minket, és ilyenkor az Úrhoz kiáltunk: “Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!” (119. zsoltár 133.). Erre kapjuk Isten vigasztaló válaszát: “A bűn nem fog uralkodni rajtatok”. Megtámadhat minket, meg is sebezhet, de soha nem fog uralomra jutni bennünk.

Continue Reading →

„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül” (Szent Márk ev. 6:34)

Szent Urunk élettörténetét, földi pályafutásának körülményeit a történettudomány tisztázta.
Emberi alakja minden idők minden emberének tiszteletét és rokonszenvét szerzi meg, még a hitetlen ember is megilletődött lélekkel hódol egyszerűségének, jóságának, igazságának, hősiességének, szolgáló és szenvedő nagyságának.
De mi azért vagyunk keresztények, hogy ezzel ne elégedjünk meg.
Nekünk tudnunk kell, hogy a názáreti Jézus a megígért Messiás, a Szentháromság Második Személye, a Testté lett Ige, az Élet Fejedelme, az Egyház Ura.

Continue Reading →