„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” /Szent János apostol ev.3:16/

A karácsony egy csodálatos, szívet melengető ünnep. Ilyenkor egész esztendei földi rohanásunk után megállít Isten és összegyűjt egy varázslatos estére, hogy felfelé nézzünk, az Ő szíve felé hajoljon lelkünk. Azt akarja, hogy csillaglátó emberek legyünk.
Különös sugárzás árad a mennyből, mely elindítja az embereket, hogy örömöt szerezzünk szeretteiknek, ajándékokkal kedveskedjünk, megbékéljen lelkünk sok földi harc után.
Ünnepre haza kell menni, távoli nyugati országokból autók indulnak ott élő és dolgozó vendég munkásokkal, mert otthon kell karácsonyozni.

Continue Reading →

Megérkezni Betlehembe /Szent Máté apostol evangéliuma 1:18-25, Szent Lukács evangéliuma 2:8-17/

A karácsony legnagyobb csodája a szeretet. Isten a világ legnagyobb ügyét, az Evangélium legáldottabb örömhírét, a Megváltó megváltást hozó szabadítását reá merte bízni az emberi beszédre, az imádságra és a prédikációra.
Kós Károly erdélyi polihisztor zsenivel valljuk, hogy „kőből-fából lehet házat építeni, Igéből pedig várat.”
Krisztus Urunknak áldott születésnapja megünneplésére készülünk esztendőről-esztendőre. Angyali verset szeretnénk mondani szent ünnepén, mely zengett Betlehemnek mezejében régen. Drága Advent 40 napja az Úrtól rendelt idő, hogy böjtölve, imádkozva, bűnbánatot tartva méltóképpen, magunkat felkészítve álljunk szent színe elé.

Continue Reading →

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” /Szent Pál apostol levele Filippibe 4: 4/

A mi nemzedékünk kívül él a Biblián, Isten beszédének nyelvtanát és szókincsét már nem elfelejtette, hanem meg sem tanulta. Élete elszakadt a mennytől és a földtől.
Médiából tájékozódik és a virtuális világ veszi körül. Sokszor már a munkavégzés, személyi kapcsolatok, ügyintézés egy okos telefonra korlátozódik.
Jó kinyitni egy könyvet és abból olvasni, jó letenni egy lapot és arra kézzel írni, jó úgy számolni, hogy legalább a négy alapművelethez nem veszünk elő gépet.
Általában véve amikor az ember keresni kezd valamit vagy valakit túl a látható világ ködfalain, akkor nyílnak meg a lelki szemei.

Continue Reading →