„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” /Szent Pál apostol I. levele Korinthusba 16:13/

Áldó Krisztus szobor – Tokaj-Hegyalja

Magyar Testvéreim!

„Szerémség, Bánság, Bácska, a Tisza legszebbik folyása, az ország éléskamrája, magyarok hazája” – Az első nagy háború poklába a Monarchia rosszabbik fele rántotta bele az ezer éves Magyar Királyságot! 1914 őszén a Vajdaság eme kincses-házából elindult meghalni egy családból öt fiú! Egyik Krasznojarkszban esett hadifogságba, majd onnan Vlagyivosztokba sodorta a front gonosz szele. Innen már Japán és Ausztrália partjai közelebb voltak, mint áldott Magyarország.
Jani biztosra vette, hogy soha nem látja többé munkába-gyászba rokkant drága szüleit, négy fiú testvérét, két nővérét.
Aztán elérkezett az Úr 1921. éve. Francia zászló alatt behajózott egy óriás tengeri hajó Vlagyivosztok kikötőjébe. Francia-Polinéziáról tartott hazafelé, – egyik legszebb gyarmatát fosztotta ki és rakodta meg mindenféle egzotikus javakkal. Volt még hely a foglyok számára is, Európa nagyon messze van, jók lesznek rakodni Marseille-ig.
Egyszer csak felkiáltott Jani: „Van itt bácskai magyar?” A magyar szótól megtántorodott valaki a fedélzeten, majd elindult keresni. „Itt vagyok Jani, a testvéred, hat év után itt találkozunk?” – Sírva borultak egymás nyakába és boldogan rakodták a francia zsákmányt, mert tudták, hogy három hónap múlva már Franciaországban lesznek, onnan pedig már csak egy ugrás a szeretett Délvidék. Nem sejthette a két árva magyar, hogy mire hazaérnek a lugasba, betelnek Sinka István próféciái: már nem találják Magyarországot!

Kárpátia zenekar: Délvidéki Szél – Hallgassuk meg sorsunk történetét!

Máté Ottilia: Ez a föld a hazám – Estharang! – Hallgassuk meg az öt kontinens magyarságának egyik kedves vendégét!

A természethez mérve kiderül az ember kibeszélhetetlen kicsinysége.
Mi az ember a térben?, – amelyben sok millió csillag jár, bár mindenik milliószor nagyobb mint a Földünk.
Mi az ember élete abban az időben?, – amelyben öreg Napunk még egy kezdő kis csillag, s a szerszámainak atomjai öt millió évvel ezelőtt kezdtek kialakulni.
Mi az ember reménye a földön?, – amelyben milliárd emberből egy is elég, hogy sorsát, családját, életét, reményét, hazáját tönkre tegyék.

De ez az egy te magad vagy, az egyszeri és megismételhetetlen csoda és titok. „Genetikai állományod megcsináljuk”, – ahogy mondotta Réka leányom.
A Teremtő Isten erről az emberről megemlékezik. Az ember nemcsak befejezése a természeti rendnek, amiről sokan azt hiszik: ez az egész világ: hanem kezdete egy új világnak, új rendnek, a szellemnek. Annak a szellemnek, amely tud magáról és önmagával szembeállítja az egész világot.
A szellemnek, mely tud Istenről, s Istenből érti meg magát és világát. A szellemnek, amely különböztetni tud jó és rossz között, s szabadon választ – Madách szerint – bűn és erény között.
Mindez együttvéve mint adottság és feladat az istenkép.

A teremtő szellem, mely tud Istenről, és megalkotja a világ legkifejezőbb Áldó Krisztus Király szobrát, a világ legjobb borainak sétányán, ahogy megtekinthetjük nyitóképünkön is!

A teremtő szellem, mely tud Istenről, és Felvidék legszebb vidékén felépít egy családi kastélyt, mely hordozza magán a klasszicizmus és barokk legszebb jegyeit.
Termei, szalonjai és könyvtára a világ bármely pontján „szent dalnok lenne”. Eredeti 81 hektáros parkja páratlan flórát és faunát rejt, sőt egyedül a világon jegesmedvét is tartottak Tekintsük meg Betléren az Andrássy Család kastélyát, belső terét és könyvtárát!

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek” – Az első Korinthusi levél az apostoli gyakorlati theologia aranykönyve.
A 16. befejező fejezet intelmek, buzdítások és üdvözlések, mely atyai-pásztori szeretettől áthatott meleg szavakkal történő féltő gondoskodás.
Napi igénk a záró formula, mely mutatja Pál apostol pásztori nagyságát is. Gondoskodó szeretete kiterjed a gyülekezetekre, magánszemélyekre, ügyekre.

„MINDEN DOLGOTOK SZERETETBEN MENJEN VÉGRE” – Intelmeiből csak ezt megtanulta és megtartotta volna az egyház, majd missziója nyomán a világ, „De nagy boldogság szállna a világra” (Ady)

Sokan vagyunk, akik erre törekszenek. Tekintsük meg a legkiválóbbakat!

162 éve született Magyarország apostola és kormányzója, Prohászka Ottokár

(A képre kattintva olvasható az írás)

prof. Dr. Takaró Mihály: Magyar kultúra tegnap, ma, holnap

prof. Dr. Bogár László: Jogállamiság avagy jogÁllamVédelemiHatóság

Erre a képre teremtette Isten az embert, az Univerzum másik felét. Ez az a minőség, amiben az ember minden más teremtménytől külömbözik. A szellem az a más.
Az ember ezt a szellemi minőséget olyan testben hordozza, amely anyagában és természetében egyezik a többi élőlények anyagával és természetével, de éppen ez adja az ember ellentmondásos, kivételes lényegét, hogy test és lélek, anyag és szellem.

Reviczky Gyula: Mulandóság – Olvassuk el a lét nagy titkának confessióját!

Hulló levéllel besöpörte
Az őszi szél az útakat.
Mint a ligetnek üde zöldje,
Minden mulandó, hervatag.

Az ember visszatér a porba;
A hű szivektől elszakad.
Örök válás, bucsú a sorsa;
Mind elmulik az ég alatt.

A forró szív kihül, s ha végre
A multak sírjává leszen:
Az emlék reszkető kezével
Gyujt neki mécsest csöndesen.

Mert ennek nincsen hervadása.
Él és viraszt a sír felett.
Ez rejti özvegy fátyolába
A bús arczú enyészetet.

Azért, ha vesztettél barátot,
Hullasd sirjára könnyedet;
Ha kedvesed’ mély sírba zárod
Sírj, sírj a drága hant felett.

Keresd fel könnyel és virággal
A csendes, jó halottakat;
Hogy majd, ha síri fád beárnyal,
Téged is megsirassanak.

Jézus tanítványainak időről-időre meg kellett védeni magukat királyok, fejedelmek, császárok, kormányzók, főpapok, püspökök, párttitkárok, tanácselnökök, tömegek előtt. Az az ismeret, amely a Léleknek ajándéka, fegyelmezett tanulmányozás hosszú óráin alapszik, amelyekben Isten tanít bennünket.
De a képesség, ami a tanultakat a valóságos szituációkra alkalmazza, túl van a tanulhatóságon és közvetlenül a Szentlélektől jön.
A BÖLCSESSÉG OLYAN LÉLEKTŐL JÖVŐ ADOMÁNY, AMELY MEGMUTATJA, HOGYAN, KELL HASZNÁLNI AZ ISMERETET!

Juhász Gyula: Egy virágért – Olvassuk el a magyar költészet eme remekművét, mely magában hordozza a fent leírtakat lírába öntve!

Mit adjak egy virágért, mint virágot?
Egy verset, mely a szívemből terem,
A szívemből, mely könnyeimmel ázott,
Mint a mező ködülte éjeken.

Mint a mező, mely akkor terem éppen,
Ha jól fölszántják viharok s ekék.
Ó viharom, én rettenetes évem,
Elég volt nékem, több is, mint elég.

Mert rabja voltam gyilkos mélabúnak
És ültem mélyén a fekete kútnak
S hallgattam, amint sorsom varja károg.

S valaki egyszer azt üzente: higgyek,
Egy fehér rózsát e mély kútba hintett.
Mit adjak egy virágért, mint virágot?

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. október 17.

A képek forrásai:
kuruc.info
hu.wikipedia.org

5 thoughts on “„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” /Szent Pál apostol I. levele Korinthusba 16:13/”

 1. This is not to say I did not like the content, but I do think that the amount of the readers here is a little crazy, no?

  Nyers fordítás a Google segítségével:
  “Ez nem azt jelenti, hogy nem tetszett a tartalom, de úgy gondolom, hogy az itteni olvasók száma kissé őrült, nem?”

 2. Najtrudniejsza rzecz w zyciu to nauczyc sie, ktore mosty przekraczac, a ktore palic. – David Russell

  Nyers fordítás a Google segítségével:
  “A legnehezebb az életben megtanulni, melyik hidakon kell átmenni és melyiket égetni. – David Russell”

 3. The post is very appealing, you made some valid points and the matter is on point. I have made a decision to add your site to my bookmarks so I can go back to it at another time.

  Nyers fordítás a Google segítségével:
  “A hozzászólás nagyon vonzó, ön néhány érvényes pontot megfogalmazott, és a kérdés ponton áll. Úgy döntöttem, hogy felveszem webhelyét a könyvjelzőim közé, hogy máskor visszatérhessek rá.”

 4. This is a interesting post by the way. I am going to go ahead and save this article for my sister to read later on tomorrow. Keep up the fine work.

  Fordítás a Google segítségével:
  “Ez egyébként egy érdekes bejegyzés. Folytatom, és elmentem ezt a cikket, hogy húgom holnap később elolvassa. Folytassa a remek munkát.”

Vélemény, hozzászólás?