Napi ige és dicséret (2024. április 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 13. részének 4-7. versei:

4, A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5, Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
6, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
7, Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

dr. Gyökössy Endre lelkipásztor (Újpest-Újváros) gondolatai: 

Hadd kíséreljem meg legalább felsorolni a Nagy Szerelem szeretetteljes egységének színeit. A kicsiben gyakorolt nagy szerelem-szeretet:

  1. Tapintat. A meglátás és meg nem látás művészete ez.
  2. Türelem. Ő más, másként reagál, én mégis szeretem.
  3. Figyelem. Nem figyelem, hol hagyta fedetlenül a szívét, hogy odanyilazzak. Egy-egy szál virág, de nem a sírjára: még az életében. (Az óriás koszorúk legtöbbször a rossz lelkiismeret virágai.)
  4. Áldozat. Egész lényemből, időmből, pénzemből a másikért. Akár a vállvetve élés hűségét is mondhatnám.
  5. Átlátszóság. Nincs mit  takargatnom. 
  6. Megbocsátás. A felejtés és az elfelejtés készsége. Nincs összegyűjtött harag, mert az már gyűl-öl-et.
  7. Derű és humor. Távolságot teremtenek attól ami fáj, feloldódnak.

Jogosan felvetheti valaki a kérdést: van ilyen szerelem-szeretet a valóságban? Nos: van! De ahogy a boldog népeknek nincs történetük, a boldog párkapcsolatoknak sincs. Nem kiáltoznak, nem panaszkodnak, nem válnak, tehát nem látszanak, “csak” vannak.

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg,hu