„Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik”: (Szent Lukács ev. 24:45)

Édes anyanyelvünk mélységes szakrális volta e két szóban is ékességes szépségben ragyog fel, melyben az evangélium írója a Feltámadott Krisztusra mutat: „megnyitotta értelmüket, hogy értsék”
Vissza gondolva, valamennyi tanárunk áldott sok erőfeszítést tett, hogy nyitogassa értelmünket, értsük a tanított tárgyat, értelmes felnőttek legyünk, hogy érett fiatalként érettségizzünk, majd tovább bővüljön értelmünk.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. április 13.)

A törvény jézusi magyarázatában többször felhangzik az üzenet: “Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek… Én pedig azt mondom néktek…” Ezekben a magyarázatokban Jézus nem Mózes törvénye ellen szól, hanem betölti és ezáltal életre kelti, a farizeizmust ellenben halálra ítéli. Kálvint idézem, aki azt mondja, hogy: Jézus nem új törvényhozó, hanem hű magyarázó. Jézusnak nem volt szándéka bármit is megváltoztatni, vagy újítani a törvény parancsolataiban.

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. április 12.)

Krisztusban kell lennünk, hogy Neki élhessünk, és Benne kell maradnunk, hogy e nagyszerű ígéret beteljesedésére számíthassunk. Krisztusban maradni annyit jelent, hogy soha senki más és semmi más kedvéért nem hagyjuk el Őt, hanem élő, szeretetteljes, tudatos és engedelmes kapcsolatban maradunk vele. A faág nemcsak közel van a törzshöz, hanem rajta van, és folyamatosan abból nyeri az életet a gyümölcsterméshez.

Continue Reading →