Napi ige és dicséret (2024. május 18.)

Gyógyítani, vezetni, vigasztalni (Ézsaiás 57,18) – ezek Isten cselekedetei Pünkösdkor. Isten figyelemmel kíséri útjainkat; kegyelem, ha ezt megteszi, mert engedhetné, hogy a saját utunkat járjuk, anélkül, hogy ránk tekintene. Ő azonban látta útjainkat – látott bennünket megsebzetten, tévelyegve, megfélemlítve. Most eljött, hogy meggyógyítson bennünket…

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. május 17.)

Legyünk annak tudatában, hogy Krisztus keresztje nem lehet ránk nézve áldásos, ha a Szentlélek nem lakik és nem működik bennünk. Az engesztelő vér hiába folyik, ha a Szentlélek be nem fecskendezi azzal a lelkiismeretünket, hiába készül el az igazság tiszta ruhája, ha a Szentlélek nem öltöztet fel minket abba, és nem díszit fel ezzel a drága öltözékkel.

Continue Reading →

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet” (Példabeszédek könyve 4:23)

Szent Pünkösd ünnepének alap igéje egy világhírű kardiológus professzor szobájában van kifüggesztve, aki elmondta, hogy fiatal orvostanhallgató korában nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget e 3000 éves igének, de amikor rezidensként, majd gyakorló orvosként végig látogatta a világhírű szívközpontokat, aztán praxisa során elvégzett több ezer műtétet, reá döbbent Isten igéjének mélységes igazságára.
Szent Urunk belenézve a századokba tudta, hogy életével, vérével, Szentlelkével alapított egyházára milyen nehéz idők fognak jönni, mennyi sötét este fogja híveinek és követőinek szívét fájlalni, mennyi vér lesz keresztény magvetés, így szólt apostolaihoz:

Continue Reading →

Napi ige és dicséret (2024. május 16.)

Esténként szeretek a kandalló mellett a karosszékben pihenni. Mindig csodálkozva szemlélem, ahogy egy kis gyufával megérintem az összegyűrt papírt a gyújtós és a fahasábok alatt. Először a papír széle kezd égni, majd a gyújtófa kap lángra. Hamarosan a nagy fahasábok is hatalmas lánggal égnek. Közel kétezer éve Isten lángot gyújtott Palesztínában. Pünkösd napján az örömhír, az evangélium szikrája megérintett és felmelegített néhány embert.

Continue Reading →