„Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az Igét” (Apostolok Cselekedeti 10:44)

„Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vőn, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt, hogy befogadja éked,
Őrző oltárrá válik a kebled.”
(Ábrányi Emil: Magyar nyelv)

Aki magyar nyelven tudja mondani az öt varázsigét:
a sajnálom
a bocsánat
a köszönöm
a szeretlek
a hazám

szavakat, az kincset nyert, egy kulcsot, egy titkos kódot, amely olyan kapukat nyit meg, amelyeken keresztül csak mi járunk, mi magyarok.

A világirodalom legnagyobb klasszikusai halvány árnyékai a magyar irodalom klasszikusainak.
Talán még tehetségük lett is volna az alkotás Himalája magaslatait bejárni, de nyelvük kincse, szókészlete, dallama, ragozása, logikája nem mérhető a magyaréhoz.
Ennél fogva persze magányos szigetként vagyunk oázis a sivatagos világban, hiszen nagy íróink-költőink művei idegen nyelven lényegét tekintve visszaadhatatlanok.

Continue Reading →

SZÁMVETÉS-egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről

Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több mint másfél évtized.

Épp ennyi, tizenhét évünk adódott – hatalmas csapások sora után – végre újból egy független Magyarország felépítésére.
Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek bennünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédaink acsarkodtak ránk. De sikerült.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2023. szeptember 26.)

A kételkedés megosztja az ember gondolatait és kívánságait. Istent olykor jónak látja, kívánságai teljesítőjének, máskor zúgolódik ellene, kételkedik benne. Imádkozik úgy, hogy azt hiszi, hogy úgyis hiába kér. A kétlelkű ember szívében csak bizonytalanság van, meggyőződés, határozottság és cél nélkül. Egyik gondolata ütközik a másikkal, egyik kívánsága ellentmond a másiknak. Reménység és csüggedés váltogatják egymást szívében.

Continue Reading →

Napi ige és zsoltár (2023. szeptember 23.)

Isten uralmat adott nekünk a föld felett. Figyeljük meg a két isteni döntést: a 26. versben: “alkossunk embert a képmásunkra”, és “uralkodjék az egész földön”. Nézzük meg, milyen két cselekedettel fejezte ki Isten az elhatározását: “megteremtette Isten az embert a maga képmására” és “ezt mondta nekik: “töltsétek be és hódítsátok meg a földet” (27-28. vers) Így az ember a kezdetektől fogva különleges helyzetben van: Isten képmásai vagyunk (olyan szellemi, erkölcsi, társadalmi és lelki tulajdonságaink vannak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük Istent), ráadásul uralmunk van a föld és annak élőlényei fölött.

Continue Reading →