Napi ige és dicséret (2021. május 29.)

“A szeretetben nincsen félelem”. Hány ember lelkén rágódik titkon az Istentől való félelem “gyötrelme”! Vajon kiűzte-e belőlem is teljesen a szeretet hatalma?
Félni attól szoktunk, akit, vagy amit nem ismerünk. És van-e titokzatosabb az Istennél? De milyen közel jött Ő hozzánk a rejtelmek távolságából! Milyen megismerhetővé vált a Fiúban, s mennyire eggyé vált velünk a Szentlélek által! Bizony megismertük Őt!

Continue Reading →

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Szent Máté apostol ev. 28:19)

„Isten áldása a gyermek, mondja a nagymama, meg kell keresztelni, ha már a nevét én kimondani is alig tudom.” A fiatalok kicsit ódzkodtak, aztán azt mondták: „Járjunk a mama kedvében, tudjuk le, legyen kedvére, úgysincs jelentősége az egésznek.” Úgy is öltöztek, aztán siettek is el mert folyamatosan jöttek a hívások az okostelefonra.
Balassi Bálint a 8 nyelvet beszélő végvári vitéz nem érhette meg negyvenedik életévét. Ady előtt a magyar irodalom legnagyobb vallásos költője, harcolta a hit nemes harcát, kalandokkal terhelt viharos sorsában védte a hazát a végeken folyamatosan beözönlő töröktől, Dobó István, Bocskai István, Wesselényi Ferenc asztalánál a legmodernebb theologiai irányzatokat, az ország védelmét, a haza gazdaságát szervezték, imádkozták.

Continue Reading →