„Hálaadás az életért” /Zsoltárok könyve 30./

Az Istenhez hanyatló árnyékról ezt írja Szerb Antal, a máig legjobb magyar irodalomtörténetben: „Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe futottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki kellett mondani. Adyban volt valami prófétikus, volt benne valami a jelből, amelynek ellenmondatik. Olyan volt Ady, mint a kő Jókai regényében, mely belehull az olvadt kristály tavába. és egyszerre bazaltoszlopok sorakoznak az ég felé. Jelentősége messze elhagyta az irodalom határait, és a pro vagy kontra Ady állásfoglalás politikai és világnézeti felfogások elkeseredett szembenállását váltotta ki.”

Continue Reading →

„Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van” /Szent Pál apostol levele Rómába 1:8/

A világforgalom vitte Rómába az evangéliumot. Miért írta Szent Pál apostol a római levelet? Egy ismeretlen gyülekezethez a legnagyobbat?
A keresztyénség története a Római levél története. Hit és Cselekedet, Törvény és Kegyelem, Eleve-elrendelés és Felelősség, Üdvbizonyosság és Erkölcs. A Római levél a reformáció aranykönyve. Luthert ez a levél tette reformátorrá, és Kálvin legnagyobb műve az Institutio ennek a levélnek tanításait fejti ki.

Continue Reading →