„Állhatatossággal nyerítek meg majd az életet” (Szent Lukács ev. 21:19)

Elérkezett a kereszténység legnagyobb ünnepének nagyhete, Krisztus Urunk küldetéses életének szenvedésekkel terhelt végső napjai.

Hozsánnát és Feszítsd Meg-et kiáltozók órái.

Beteljesedtek a próféciák Sém utódján
Beteljesedtek a próféciák Ábrahám utódján
Beteljesedtek a próféciák Asszonytól született sorsán

„Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, Királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján”

Continue Reading →

„Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki!” (Példabeszédek Könyve 22:28)

A 120 esztendeje született margittai Neumann János találmányai révén ma jelen van a világ valamennyi Intézetében, hivatalában, háztartásában a digitális adat – rögzítés és adatátvitel folytán.
Teller Ede,Szilárd Leó,Wigner Jenő,Kármán Tódor,Gábor Dénes Princetonban, Washingtonban majd Los Alamosban a Manhattan-terv kapcsán felvilágosították Franklin D. Roosevelt elnököt, Enrico Fermit, Albert Einsteint, Oskar Morgensteint, Niels Bohrt, Robert Oppenheimert, hogy a magyar csodagyerek a világ minden technikai és műszaki problémájára tudja a megoldást.

Continue Reading →

„A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt” (Példabeszédek Könyve 11:5)

‡ A szellem napvilágának ragyogó fénye helyett századunk húszas éveire életünkbe beköszöntött „sorsunk sötétlő árnya közt” c. egyik énekünk, vagy József Attila sorával szólva: „Ki setét gondok közt henyél, s gondjai fészke a verem”, – rögvalósága.
A gazdasági válságot a kapitalizmus természete okozza, mondja a politika, elemzi a közgazda, szenvedi a sötét oldalra lökött összes többi.
Társadalmi hatását akkor látjuk, ha az új nemzedékek életét vizsgáljuk.
Egy generáció alatt képes megváltozni századok alatt kialakult értékrend.
A 79. Zsoltár igéi telnek be: „Öröködbe Uram pogányok jöttek” (Szenczi Molnár Albert)

Continue Reading →

„Rejtsd el az elűzötteket, ne jelentsd föl a bujdosókat!” (Ézsaiás próféta 16:3)

Laborfalvi Róza szinész-királynő székely szíve az aggodalomtól és a bátorságtól hajtva kísérelte meg a lehetetlent.

1849. augusztus 31. napja a XIX. század ünnepelt zsenije, fékezhetetlen sztárja számára most az élet jelentette drámai színjátszásának hátterét és szereplőit.
Az augusztus 13. világosi fegyverletétel után Ferenc József császár bekérette a 32 legjelentősebb magyar író és költő névsorát, akikre kimondta Bécs a halálos ítéletet.
Jókai Mór írófejedelem krisztusi lelke, átható tekintete, szépséges arca hajszoltan és csapzottan érkezett meg Dédestapolcsány mellé Tardona völgyébe.
Most nem Munkácsy Mihály Honfoglalás festményén tündökölt, hanem a tündöklő völgy nézett reá óvó szeretettel. Ne félj, mi vigyázunk reád!
A helyi református lelkipásztor lelkére kötötte a démoni színésznő, hogy erősen bújtassa férjeurát, míg ő Pesten menti a többi bujdosót a kötél elől.

Continue Reading →

„Íme, most van a kegyelem ideje!” (Szent Pál apostol II. Korinthus lev.6:2)

Nekünk addig van életünk, míg Ő a Teremtő, Ő az Út, Ő az Igazság, Ő az Élet, Ő a Jövendő!
Mi törékeny anyag, por és hamu vagyunk, melyet az Ő keze formál.
A földből származunk, a föld éltet, de szükségünk van az égre.
Szükségünk van Istenre, hiszen általa támadunk majd fel hamvainkból, nélküle pedig por maradunk a kárhozat mélységeiben.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell alázatosan, hogy ki a Teremtő és ki a teremtmény.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell arra, hogy minősített idő lévén az igazság ideje is.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell arra, hogy az Evangélium szerint nincs helye a farizeusi képmutatásnak.

Continue Reading →