Napi ige és dicséret (2024. április 10.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 14. verse:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Dietrich Bonhoeffer lelkipásztor gondolatai: 

Krisztus alakja egy és ugyanaz minden időben és minden helyen. Krisztus egyháza is ugyanaz nemzedékről nemzedékre. Krisztus mégsem egy eszme, amely szerint az egész világot alakítani kellene. Krisztus nem egy eszmerendszer hirdetője, amely itt és most és minden időben helyes lenne. Krisztus nem elvont erkölcsi eszméket tanít, amelyeknek minden áron érvényt kellene szerezni.Krisztus lényegében nem tanító vagy törvényhozó volt, hanem ember, valóságos ember, mint mi. Ezért azt sem akarja, hogy egy meghatározott tanítás követői, képviselői és harcosai legyünk, hanem azt, hogy emberek, valóságos emberek legyünk Isten előtt. Krisztus nem egy etikai rendszer képviselője volt, nem egy, a jóval foglalkozó elméletet szeretett, hanem a valóságos embert szerette. Nem az általánosan érvényes érdekelte, mint egy filozófust, hanem az, ami a konkrét, valóságos embert szolgálja. Nem azzal törődött, hogy egy cselekvés vezérelve általános törvényhozási elvvé válhatna-e, hanem azzal, hogy a tényleges cselekedetem segít-e a felebarátomnak abban, hogy ember legyen Isten előtt. Hiszen az Igében nem az áll, hogy Isten egy eszmévé, elvvé, programmá, valami általánosan érvényessé, törvénnyé lett, hanem az, hogy Isten emberré lett.

357. dicséret: Jézus, én bizodalmam…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu