„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” /Szent János apostol ev.3:16/

Benczúr Gyula: Napkeleti bölcsek – 1911

Magyar Testvéreim!

A karácsony egy csodálatos, szívet melengető ünnep. Ilyenkor egész esztendei földi rohanásunk után megállít Isten és összegyűjt egy varázslatos estére, hogy felfelé nézzünk, az Ő szíve felé hajoljon lelkünk. Azt akarja, hogy csillaglátó emberek legyünk.
Különös sugárzás árad a mennyből, mely elindítja az embereket, hogy örömöt szerezzünk szeretteiknek, ajándékokkal kedveskedjünk, megbékéljen lelkünk sok földi harc után.
Ünnepre haza kell menni, távoli nyugati országokból autók indulnak ott élő és dolgozó vendég munkásokkal, mert otthon kell karácsonyozni.

Zámbó Jimmy: Harang szól a kis faludban szent karácsony éjjel – Emlékezzünk e dalban a régi falvainkra, köztük Hajdúdorogra, hol e mű ihletett!

Sokszor nem ért haza Érmindszentre ünnepelni Ady Endre. Ilyenkor finom hazai ételt küldött neki az „Édes” Párizsba, vagy fenyőfát Török mama Csucsáról Pestre.
Karácsonyi örömünket Jézus csillagsugarú szeretetének öröme ragyogja be a gyertyák fényében, a szemek csillogásában, a harang zúgásában.
A magyar néplélek mélységes szeretete egyedülállóan fejezi ki azt a szokást, hogy ha valaki távozott abban az esztendőben az élők sorából, akkor ilyenkor is kimennek a temetőbe emlékezni, az esti asztalnál pedig üresen marad a helye a kedves családtagnak.

Wass Albert: Karácsonyi mese – Hallgassuk meg a mű mához szóló szeretetteljes üzenetét!

Van e még valaki e földi világon, akinek születése napja ketté osztotta az időt? Testet öltését az Írások ezredévvel korábban megírták! Sorsát próféciák kijelentették!
Angyali örömhír tölti be a mennyet és földet:
„Ne félj Zakaráis, meghallgatásra talált a te könyörgésed!”
„Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!”
„Ne félj József magadhoz venni feleségedet és a kisgyermeket!”

A megszólítottak élete megtelt Szentlélekkel, és engedelmes szívvel Magnificatot, himnuszt énekeltek, mely hitvallások alapja lett századokkal később.

Megszületnek a népi énekek, egyházi művek karácsony egyszerű hithőseinek bizonyságtétele példáján.

Csendes éj, szentséges éj – Hallgassuk meg a lélek énekét!

Ambrosius milánói püspök (340-397) himnuszából merítve Luther Márton egyházatya 1524-ben Erfurtban az isteni igéket dallamba öntve énekeli. a gyülekezettel.
Megkérdeztem Ft. Dr. Karasszon Dezső Professzor urat, „hogy J. S. Bach zeneszerzői alkotásai közül melyik lenne alkalmas az Igei dolgozatunkba?”
Azt válaszolta: „Jöjj népek Megváltója” c. Kantáta, mely Luther és Ambrosius munkásságára épült. – Hallgassuk meg a lélek énekét!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
Ezzel az Evangélium az Evangéliumban nevezett Igével érkezik el a legmagasabb hegycsúcsra János apostol, ahonnan egyetlen egy mondatban elmondott mindent, ami Istenre, Jézusra, a világra és reánk tartozik. Ez a minden pedig az, hogy Isten szerette a bűnös és megromlott világot. Ezt az ítélet alá vetett és kárhoztatást érdemlő világot.
Szerette benne a bűn hordozóját és áldozatát az embert. Mindannak ellenére, hogy az ember fellázadt ellene és elszakadt tőle.
Ez a szeretet kibeszélhetetlenül és örvénylően nagy. Ha nem az Isten szíve hordozná, kétségbeejtőnek kellene nevezni.
A világ romlása olyan nagy, hogy annál csak Isten szeretete nagyobb, és ez a nagyobb szeretet nem tud egyebet tenni, mint hogy Fiában Önmagát odaadja ezért a világért.

Érmindszent géniusza oly mennyeien fogalmazta meg ünnepi költeményében e bibliai igazságot, hogy az Óceánig nincs párja a világon.

Ady Endre: Karácsonyi Rege – Hallgassuk meg Szabó Gyula színművész előadásában!

Nagyszalonta ridegpásztora küzdött életében eme komplexussal, hogy soha nem léphet Arany és Petőfi nyomába, kiknek lába nyomát is áldotta. Mi meg e versét köszönjük.
Sinka István: Karácsonyi ének – Olvassuk el!

Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.
Verset énekelni, ellágyuló szájjal,
Jézus kis csöppségnek, s lóbálni lámpással.

Megajándékozni Boldogasszony-anyát
áhítattal, s kérni: mutassa kis fiát.
Mondókát mondani, ott állani elől,
s kérdezősködni mi új megváltónk felől.

S számára, hogy szives üdvözletet hagyunk…
Egyszerű nagy csizmás falusiak vagyunk.
Üdvözletet annak, aki megöletett
azonnal a drága mihelyt megszületett.

Jézus kisurunknak lábainál megholt
szabadítónk, ki a szabadság lelke volt.
– Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre

Ez a szeretetben történő odaadás, ama bizonyos felemelés, a kereszt nagy áldozata.
A Jó Isten szívének szeretete teremtette, hordozza és fenntartja e világot.
Szent Urunk szívének szeretete tartott mindhalálig, keresztnek haláláig, majd a Húsvéton túl, a világ végezetéig.
Szentlélek megszentelő ereje Pártfogó, Vígasztaló és Szószóló a kihívott lelki nép számára.

Az Ország Háza, a Nemzet Temploma. A világ legszebb Parlamentjét zseniális tervezése és megépítése folytán méltán nevezhetjük templomnak is.
Mi magyarok büszkék lehetünk reá, hogy a Magyar Királyság mind a 64 Szent István-i megye‑központjának épületei is valóságos ékszerdobozok.
Magán hordozza a hagyományt és modernséget, méltóságot és merészséget, nagyvonalúságot és melegséget.
Itt Hajdú-Bihar megyében Debrecen város főutcája ad otthont hazánk egyik legszebb szecessziós palotájának, honnan sugároznak az utak a négy égtáj felé.
Látjuk benne Bocskai István Fejedelem örökében a hajdú városok áldott természeti és épített örökségét, komoly méltóságát, büszke és szép terveit, melyet felelős tervezéssel és komoly munkával álmodja tovább a holnapnak szépbe szőtt hitét.
Látjuk benne a bihari emberek egyenes jellemét, küzdelmes kitartását, a holnapért hozott áldozatos munkáját.
Így együtt: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, melynek Elnöke és munkatársai a Ház valamennyi dolgozójával olyan példaértékű, előremutató, felelősségteljes munkát végeznek a közgyűlési határozatok nyomán, mely lelkisége, és konszenzust kereső jóakarata a legjobbak közé emelte az elmúlt évtizedben.
Mi együtt tudtunk lenni a kölcsönös tisztelet és szeretet útját járva Polgáron a nagyszerű Ipari Parkban, Hajdúdorogon a Bazilikában, Biharkeresztesen október 23. napján Istentiszteleten.
Karácsony ünnepe után évzáró mérlegkészítés, majd tervezés időszaka következik.
Nagy megtiszteltetés érte honlapunk Olvasóközösségét, hogy Pajna Zoltán a Közgyűlés Elnöke felemelő és bátorító gondolataival szól hozzánk, erőt ad és reményt mutat.
Szívből köszönjük Igen Tisztelt Elnök Úrnak e köszöntő sorait, megyénkért végzett áldozatos és lelkiismeretes munkáját a Közgyűlésben, a Hivatalban, a Településeken.
Isten áldása kísérje Életét, Szeretteit, Szolgálatait a jövőben is!
Olvassuk el a köszöntő levelet!

Kedves Olvasó!

Nehéz időszak áll mögöttünk. Az ünnep fénye sem olyan csillogó, hiszen a szeretteinkkel együtt töltött idő tenné igazán meghitté a karácsonyt. Ebben az évben azonban máshogy kényszerülünk kifejezni szeretetünket: óvnunk kell családunkat, barátainkat.
A 2020-as esztendő számos nem várt megpróbáltatást hozott. A koronavírus-járvány mindenki számára megnehezítette a mindennapokat, az élet minden területén küzdelmet kívánt, egyben megerősített bennünket abban, milyen törékenyek vagyunk. Az emberi összefogás, a fegyelmezettség, és a jobb jövőbe vetett megrendíthetetlen hitünk az, ami átsegíthet minket ezen a rendkívül nehéz időszakon. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hite is töretlen! Hisz a szebb, könnyebb jövőben, hisz a változásban, a fejlődésben, és az oda vezető úttal járó munka beérendő gyümölcsében. Már készülünk a 2021-2027-es fejlesztési ciklusra, melyben olyan célokat fogalmazunk meg, melyek ideális körülményeket biztosítanak az itt élő embereknek.
Hiszünk az eredményben, ezért dolgozunk. És hiszünk a munkában, mert
eredménye van!

Jelen helyzetben nem könnyű felhőtlen boldogságban megélni az ünnepet. A már-már üres frázisként csengő „Boldog karácsonyt” kívánalom most új értelmet nyer; hangsúlyosabb, mélyebb, őszintébb!

Mert 2020-ban is van karácsony. Talán még fontosabb, mint valaha volt…

Pajna Zoltán
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

„Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert ami az Istentől született, legyőzi a világot,
és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”

Kárpátia zenekar: Karácsony – Hallgassuk meg a szép karácsonyi hitvalló dalt!

Kegyelem teljes áldott karácsonyi ünnepet kívánok Testvéreimnek egy boldogabb és szebb új esztendő reménységében!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2020.december.24.

A képek forrásai:
i1.wp.com

3 thoughts on “„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” /Szent János apostol ev.3:16/”

 1. Nagyon szép gondolatok, Karácsony ünnepéhez méltó összeállítás! Nagy örömet okozott, jó reménységgel töltött el mindaz amit itt olvashattam, láthattam, hallhattam!
  Őszinte szívvel köszönöm mindenkinek, akik ennek a megemlékezésnek összeállításéban részt vettek!
  Tisztelettel,

  Csekeő Ervin

 2. Hello it’s me, I am also visiting this web page daily, this web page is actually nice and the people are really
  sharing pleasant thoughts.

  Nyers fordítás a Google segítségével:
  “Helló, én vagyok, én is naponta látogatom ezt a weboldalt, ez a weboldal valóban kedves és az emberek nagyon
  kellemes gondolatok megosztása.”

 3. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve
  discovered It positively helpful and it has helped me
  out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its helped me.

  Good job.

  Nyers fordítás a Google segítségével:
  “Ami lemegy, új vagyok ebben, belebotlottam ebbe
  pozitívan felfedezte, és segített nekem
  ki terhelések. Remélem, hogy hozzájárulást tudok nyújtani, és segítek a különböző ügyfeleknek, mint amilyen nekem segített.

  Szép munka.”

Vélemény, hozzászólás?