Napi ige és dicséret (2023. március 23

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Lukács evangéliuma 19. részének 10. verse:

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

John R.W. Stott gondolatai:

A megváltás bűntől való szabadítást jelent. Mivel a bűn három fő területen végez rombolást, a megváltás is e három területen állítja helyre az embert. Megváltónk, Jézus Krisztus által megmenekülhetünk a kárhozattól, megbékélhetünk Istennel; újjászülethetünk, új természetet nyerhetünk, megszabadulhatunk erkölcsi megkötözöttségünkből; végül pedig átélhetjük, hogy a köztünk és embertársaink közötti diszharmóniát hogyan válthatja fel a szeretet közössége. Az első úgy vált lehetővé, hogy Krisztus elszenvedte a halált; a második úgy, hogy elküldte Szentlelkét; a harmadik pedig a hívők közösségének építése által.

Azt, ami Krisztus halála által a kereszten megvalósult, az örökkévaló Isten tervezte el. Krisztus halálának és az ember megváltásának minden olyan magyarázata, amely ezt a tényt nem veszi komolyan, eltér a Biblia tanításától. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Pál apostol igen logikusan ír a bűnös ember Istennel való megbékéléséről. Krisztus Isten tervét teljesítette halálával. “Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földieket és a mennyeieket úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kolossé 1,19-20)

De mit jelent a megbékélés? Pál apostol a Római levél 5. részének 11. versében azt írja, hogy Krisztus által nyertük. Nem a saját érdemünknek vagy erőfeszítésünknek köszönhetjük tehát, nem kiérdemeltük, hanem ajándékba kaptuk. A bűn elidegenített, a kereszt kibékített. A bűn ellenségeskedést támasztott Isten és az ember között, a kereszt kiengesztelt. A bűn nyomán óriási szakadék nyílt Isten és az ember között, a kereszt áthidalta ezt a szakadékot. A bűn tönkretette Isten és az ember közösségét, a kereszt helyreállította ezt a közösséget. Ugyanezt az igazságot Pál így fejezte ki, szintén a Római levélben: “A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6,23)

225. dicséret: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu