„Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban” (Apostolok Cselekedetei 1:14)

Tiziano: A Szentlélek eljövetele
1545

Magyar Testvéreim!

Árva csángó-magyar lelkében felragyogott a fény, mikor a Csángó Rádió délutáni adása elkezdte mondani a rózsafüzért.
Munkában megtört élete erre a kis időre nyugvópontra jutott. A mező napjától cserzett arca átszellemült, kapától, cséphadarótól, villától elnehezült kezei imára kulcsoltan ölében nyugodtak, tekintete a végtelenből befelé fordulva már csak Szent Urát látta édesanyja karjaiban.
Boldog derű öntötte el lelkét, hogy már maga mellett hallotta imádkozni ángyát, nem is tudván mikor lépett be kis hajléka imádságos szentségébe.

„Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje”

Már az erdélyi Mária Rádió szólt tovább, mikor beszélgetni kezdtek:

‡ „Tudod, a pápák szívét megérinti a magyar nép szeretete. A plébános úr mondta a vasárnapi szentmisén, hogy a Vatikánban 20 évet dolgozó Kovács Gergely Érsek Úrtól tudja, hogy a lengyel Karol Wojtyla, majd a német Jozef Ratzinger és a mostani Szentatya is kérdez felőlünk.
Ferenc pápa negyedszer találkozik most a magyarsággal, erre nincs példa az egyház történetében.
Világegyház: – tudod, egymilliárd katholikus hívővel, ezt számon tartani? És ebben mi is benne vagyunk itt most ketten, a századikok.
Szentatyánk lelkipásztori útján:

✿ Ellátogatott az Eucharisztikus Világtalálkozóra Budapestre
✿ Ellátogatott Pozsonyba, a Magyar Nemzet Koronázó Városába
✿ Ellátogatott erdélyi szentélyünkbe, Csíksomlyóra
✿ Ellátogatott Budapestre másodszor

Mondtam is a papunknak templomozás után: „Maga is olyan szépen beszél mint Ferenc pápánk, tartsa meg a Jó Isten közöttünk. Öt gyermekem itt van az országban, a másik öt az öt másik országban, de szívemben együtt vannak, Jézus és Mária oltalmában.
Nem csupán kiválasztottak, hanem beavatottak vagyunk.”

Álomszép Erdély (Csíksomlyói búcsú) Zarándok Menet Csíkcsicsóból Csíksomlyói Szenthegyre

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó

„Mi más kell még, hogy újra ferenci lelkületet leheljünk a világba, mint bátorság és emberség?”
Így tud találkozni a jezsuita szerzetes és a ferences lelkiség egy személyben.
A jézusi modellt embertestben tökéletesen életre váltó, nyolc évszázaddal ezelőtt élt Ferencet visszahozza a nagyon összezavarodott és megtévedt XXI. századba.
Ő maga jár elől példával, az egyszerű életkörülményeivel, a legelesettebbekhez való őszinte lehajlásával, meleg öleléseivel.
Dél-Amerikaiként ismeri a nyomort, a kitaszítottságot, a favellák világát.
A Jézus-akarta egyházunkat olyan ember vezeti aki bár élete alkonyán
jár, kristálytisztán át tudja ragyogtatni magán az isteni fényt, és fel tudja mutatni a benne munkáló Lelket.
Ez az ember rövid időn belül negyedszer hoz fényt a magyarokhoz.”


(Wim Wenders filmrendező, Ozsváth Judit a Vasárnap szerkesztője)

Mennyei király magyar görögkatolikus Szentlélek-hívő ének

Sík Sándor: Orgonaillat

A hold ezüstös csónaka
Az ég vizén evez.
Oly tiszta, szép az éjszaka!
A föld oly fűszeres!
Az álmodó nagy orgonák
Az ifjú kerten át
Mintha dalolva ontanák
A május illatát.

Hull, hull a zsongó halk lepel,
Az illat fátyola.
Az éjszakában ünnepel
A teltség mámora.
Illattal, csenddel telve mind,
A tó, a föld, a fény,
Oly csordulásig telve, mint
A jó Istennel én.

‡ A Húsvét alapvető változást hozott az apostolok életében is. ami addig ismeretlen és elképzelhetetlen volt, az megtörtént Jézus visszajött a halálból, miután legyőzte azt. Olykor megjelent nekik a még előtte álló 40 napban, bővitette látókörüket.
Érdekes lenne bepillantani az apostolok gondolataiba a Feltámadás és a Pünkösd között.
Érdekes lenne megismerni, mikor döbbentek reá teljes súllyal, hogy a mennybemenetel volt az utolsó alkalom, amikor a földi élet keretei között nyilvánvaló módon találkozhattak még Jézussal. Mit csináltak volna másként, ha tudják, hogy csak 40 napjuk van? Mit kérdeztek volna még tőle?
Érdekes lehetett az a 10 nap is, amíg vártak a mennybemenetel után a megígért Szentlélekre.
Annyit tudunk, hogy egy volt a szívük, lelkük, imádságuk. És ez elég is, ma is elég lenne éppen ennyi, az egy szükséges.
Körbevette őket az emlékek sokszínű szépsége, Mária szelíd szeretete, aki szavak nélkül is többet tudott Szent Fiáról, mint bárki más e világon.

KÖZTE ÉS A SZENTLÉLEK KÖZÖTT VAN EGY MEGTÖRHETETLEN KÖTELÉK: JÉZUS KRISZTUS!
KERESZTANYAKÉNT MOST AZ EGYHÁZAT TARTJA A SZENTLÉLEK-KERESZTSÉGE ALÁ!
UGYAN ÚGY KAPTA A SZENTLELKET, MINT AZ ANGYALI ÜDVÖZLETKOR A FOGANTATÁS HAJNALÁN!

Sztevanovity Zorán – Kell ott fenn egy ország

Szilágyi Domokos. Arc, hegedűvel 1965

Reá hajol – hunyt szemmel, éberen –
a hegedűre; rezzenéstelen –
némán figyel a hangversenyterem.

Századok ezer fájdalmát dalolja,
a húrokról világgá sír a dojna,

pásztorfurulya és karácsonyi
kolinda újjáéledt hangja,

sóhaj, kacaj, zokogás, vigalom
támad az engedelmes húrokon;

az arc, az arc múltak fölé hajol,
öröklét üzen a vonó alól –

mert mindenegy tájáról a világnak
hozzá szállván a tapsok –
hazaszállnak.

Áldott Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem,
Sáros Vármegye Örökös Főispánja

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedékeknek Magyarországra, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek.
Őrizzétek meg értékeit és emlékeit!
Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”

(Rodostó)

Tartsd meg Isten Szent atyánkat – Gyulafehérvár 2019.09.29. Pápai Himnusz

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Magyar nyelv csodája
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mintegy 18 millió euróból újítják fel az Ady-emlékhelynek is otthont adó Boncza-kastélyt Csucsán
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Generáció

“Olyan generáció vagyunk, amely soha nem tér vissza….
Egy nemzedék, amely gyalog ment és jött vissza az iskolából.
Egy olyan generáció, amely, ha a tanár krétáért a titkárságra küldte, akkor úgy dagadt, mintha az Egyesült Nemzetek küldötte lenne.
Egy olyan generáció, amely egyedül tanult és ha nem értett valamit, akkor az óra után “bezárták”, kötelezően ott maradt, és elmagyarázták neki újra, amíg meg nem értette.
Egy nemzedék, amely a táblához állt és büszkén írt és felelt az osztály előtt.
Egy olyan generáció, amelyik nem mobiltelefonokkal járt iskolába.
Egy olyan generáció, amelyiknek jegyeit a naplóba írták, egy olyan generáció, amely egyedül végezte el a házi feladatait, nem járt mindenféle különórára, viszont kötelezően, mégis örömmel tömegsportra, és nem hívta fel szüleit minden problémájával, mert nem is volt telefonja, a családnak se, sokszor…
Egy generáció, amely szégyelt ülni a buszon álló felnőtt mellett.
Egy olyan generáció, amely megcsókolta a kenyeret, amikor megkapta.
Olyan generáció, amely sokat és csendesen nevetett testvéreivel lefekvés előtt, hogy a szülők ne tudják, hogy ébren vannak, és zseblámpával olvasott a takaró alatt, ha villanyoltás után se tudta letenni az izgalmas könyvet.
Olyan generáció, amely nagyon tisztelte szüleit, tanárait vagy szomszédait, s előre köszönt mindenkinek, a társainak is, az utcán játszott és vizet ivott a kútból
Nemzedék, amely szerette mindazt, amit csak talált vagy kapott, és elégedett volt.
Olyan generáció vagyunk, amely sajnos nem tér vissza! “..

„Kovács Nóri – Szívünk, lelkünk általjára” – Húsvéti koncert 2011)

Szerdócz Ervin: Az ima az Örökkévalóba vetett hit megerősítése
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. április. 29.

A képek forrásai:
museum.hu
hu.wikipedia.org
lovasok.hu
dunaszerdahelyi.sk
mazsihisz.hu
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net
kronikaonline.ro