„Mert akik jól szolgálnak” (I. Timótheus 3:8-13)

Fiume, Adria ékköve, a Magyar Királyság egyik példaképe

Magyar Testvéreim!

A szolgálat jutalma az Istentől kapott tisztesség, és nem feltétlenül az emberek tisztelete.
A szolgálat nem feladat vagy kötelesség, hanem egy lelki elhívásra adott válasz, melynek következménye a Krisztusba vetett hit hirdetése.
Válaszunkból adódik a küldetésünk.
Legyen szemünk észrevenni az alkalmat ma is, és merjünk bátran forgolódni.
Belépni azokba a helyzetekbe, amelyeket a bizonyságtételre kapunk.

Petőfi Sándor: Csuklyában jár a barát

Csuklyában jár a barát,
Szentnek kell lennie,
Menyecskéknél, lyányoknál
Nincs őneki helye.

Kabátban jár a deák,
Ha mozog is szive,
Menyecskékhez, lyányokhoz
Korán még mennie.

Mentében jár a huszár,
Trombita megharsan,
Menyecskéktől, lyányoktól
Káplárhoz fut gyorsan.

Subában jár a juhász,
Kutyabaja néki,
Menyecskékkel, lyányokkal
Szép világát éli!

(Pest, 1847 február)

Muszorszkíj: Egy kiállítás képei

Törökvágás református temploma – Kolozsvár, Donáth út

Makovecz Imre tervező építész

‡ A kolozsvári Törökvágás református egyházközség gyülekezetének Presbitériuma a Donáth úton nagy fába vágta fejszéjét, mikor templomépítésre adta fejét 1998-ban.
Meghívta a világhírű építész-zsenit egy gyűlésére, hogy készítsen majd tervet, segítsen a kivitelezők felhajtásában, de az sem baj, ha kapcsolatai révén némi készpénzt is tesz a rajzai mellé.
Makovecz Imre 15 perc alatt elkészítette az organikus templom-komplexum tervrajzát, lazán letette a megdermedt Presbitérium elé az asztalra, és ennyit mondott:

„90%-ban kész van, a maradék 10%-ot már a hülyék is be tudják fejezni”

Erre mondta Bibza Gábor esperes: „Ezek a hülyék mi vagyunk, sikerült 10 év munkája után felszentelni a templomot, és a maradék 10%-ot odavarázsolni a meglévő 90% mellé”

Szőcs Géza: Kolozsvári horror

Egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a folyóba dobtam egy magnószalagot. A te hangod volt rajta, hiszen tudod, melyik szalag lehetett ez. Azontúl még jóideig, valahányszor átmentem azon a Szamoshídon, mindig téged hallottalak a vízből.

Tamás Gábor: Donáth úti orgonák

‡ A szolgálatok rendjéről örök értékű tanítást ad az életből távozó, mártírumságra készülő, Krisztus Urunkhoz vágyakozó apostol fiatal, áldott életű tanítványának.
A hitelt érdemlő és igaz hitű Timotheus önálló szolgálata kezdetén, csak magára számítva küzd az eretnekség, a mesék, a spekuláció, az intellektuális gőg, a kivagyiság ellen.
A prófétai igehirdetés mellett szükséges az : EGYSZERŰSÉG, GYAKORLATIASSÁG, EVANGÉLIUMI LELKÜLET, TISZTA SZÍV, JÓ LELKIISMERET

A püspöki szolgálat, a diakóniai szolgálat, a presbiteri tisztség mind-mind olyan erkölcsi alapra fundált érték, mely megáll 2000 esztendő óta.
Nem kétszínűek, nem mértéktelenek, nem nyerészkedőek.
Ellenben a tiszta lelkiismeret a hit titka.
A család és a szolgálat-tévő háza népe is meg kell feleljen ezen erkölcsi normáknak, melynek meg van a régi ószövetségi gyökere is.

„MERT AKIK JÓL SZOLGÁLNAK, AZOK SZÉP TISZTESSÉGET SZEREZNEK MAGUKNAK, ÉS NAGY BÁTORSÁGOT NYERNEK A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HIT HIRDETÉSÉRE”
(I. Timotheus 3:13)

Gyóni Géza: Rózsalevelek
A 33. születésnapján Szibériában bánatba – gyászba halt theologus lángész búcsúja Békéscsabától!

Ki néz reátok résztvevően,
Ki ejt könnyet felettetek –
Tűző napon, jeges esőben
Kifakult rózsalevelek?

A levegőég harmatcseppje
Fel nem üdit már titeket –
Hisz nem ragyoghat kebletekbe,
Kifakult, árva levelek…

Falánk bogár, a méhe, lepke
Mért sirdogálna értetek?
Hogy ősz borult a kikeletre?
S fakultok rózsalevelek?

Fényben, örömben átaléltek
Egy csillogó nyárt veletek –
Bús szánalmat most mit reméltek,
Kifakult, ócska levelek?

Kinyilástokra nóta zengett,
Megittasult a kikelet.
Ki fog most is dalolni nektek,
Szegény kifakult levelek?

Elég volt fényből, virulásból –
Mit bánt, hogy elfelejtenek?
A csönd legjobb halotti fátyol –
Megvéd kinosabb elmulástól
Tört szivet, – fakó levelet…

Beethoven: op. 27 cisz moll Holdfény szonáta

‡ Újszövetségi napi igénk tanítása visszamutat Krisztus Urunkra: Jézus mondotta és mutatta, hogy a Törvény az Evangéliumban és az Evangélium által nyeri el igazi értelmét.
Nagy ajándék, mert a Szent Isten megmásíthatatlan akarata van kifejezve benne.
Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.

JÉZUS ÓTA LEGNAGYOBB MÉLTÓSÁG, LEGMAGASABB KIVÁLTSÁG, LEGTISZTELETREMÉLTÓBB HIVATÁS A SZOLGÁLAT

‡ Nemeskürty István Tanár Úr, író, irodalomtörténész, egyetemi tanár: „A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük”

‡ Csurka István író, dramaturg, nemzeti politikus: „A VÉGSŐ CÉL A MAGYARSÁG KIPUSZTÍTÁSA”
„Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely másoknak”
(MIÉP, 1998. február 8.)

A virág soha ne hervadjon sírjukon, nevüknek dicsősége népük emlékében!

Kárpátia zenekar – Helyey László színművész Az utolsó szó jogán

Áprily Lajos – Verebes Zoltán színművész: Találkozás

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Beton helyett fából: újabb román keresztek Úzvölgyében
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Sovinisztafesztivál, nulladik nap
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Régészeti feltárást végeznek erdélyi és magyarországi szakemberek a mezősámsondi, ötezer éves Pogányvárnál
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Magyar büszkeség – 1116 éves a pozsonyi csata
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A lelkészképzésnek is meg kell küzdenie a humán szakok iránti érdektelenséggel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Három óra alatt megsemmisült a teljes egyiptomi légierő
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Állatoktól a csillagokig: sokszínű a táborkínálat Debrecenben – videóval
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. július 15.

A kép forrása:
vegalife.blog.hu
hu.wikipedia.org
pixnio.com
pikist.com
4ever.eu
magyarkurir.hu
magyarnemzet.hu
szekelyhon.ro
kronikaonline.ro
kuruc.info
origo.hu
publicdomainpictures.net
dehir.hu