„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik” (Példabeszédek Könyve 17:17)

Gerard van Honthorst: Szent József,az ács XVll. sz.
Boldogságos Szűz Mária királynő

Magyar Testvéreim!

A munka és a munkások védőszentje Szent József, a mindennapok hallgatag szentje. Az evangéliumok egyetlen szavát sem jegyezték fel.
Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet.
Csendben, hallgatva, dolgozva, engedelmesen, befelé figyelve élte le életét a Megváltó mellett.
A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és hallgatásáért cserébe a legnagyobb ajándékot kapta:
Ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária.
Egy ember sem halt meg olyan szépen a világon, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő Anyja.
Az Evangéliumban nagy becsületnek örvend az emberi munka, különösen ha azt kézzel végezték.
A munka együtt lépett be a Megtestesülés misztériumába Isten Fiának emberségével.
Szent József a példaképe azoknak az alázatosaknak, akiket a kereszténység nagy célokra rendel.
Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek.

LGT: Neked írom a dalt

Benedek Elek: Becsüld a népet

Dolgos népet ha látsz a réten,
Köszöntsed őt, köszöntsed szépen.
Bár ócska, foltos a ruhája,
Kincseket ér az ő munkája – –
Becsüld a népet!

Neked pihenés a meleg nyár.
Te alszol s ő munkába kezd már.
Peng a kasza már virradatkor,
A legszebb álmot alszod te akkor –
Becsüld a népet!

Hej, mit művel kérges tenyérrel!
Ellát téged puha kenyérrel.
Még éjjel is hordja, mit nappal
Összegereblyélt, – le a kalappal!
Becsüld a népet!

Ne irtózz a kérges tenyértül,
Fogd meg bátran, tétova nélkül.
A kéz, amely vért verejtékez,
Szebb, mint amely aranytól ékes –
Becsüld a népet!

Óh, ez a kéz! Áldott egy kéz ez,
Ma itt, holnap tán harcban vérez;
Arany kalászt vág ma kaszája,
S embert, ha vészben szent hazája –
Becsüld a népet!

Szeressed őt, véremből vér, te!
Ne feledd: honnét eredél te;
Hogy vagy te is a sarjadéka,
Dolgos, harcos nép maradéka – –
Becsüld a népet!

(1900 körül)

‡ A 24 Hun Törzsszövetség még a Nagy Kínai Fal megépítése előtt hatalmas lelki-szellemi-fizikai kisugárzással élte életét a Himalája völgyeiben.
Lao ce filozófiai költeménye nem csupán a fordítás által lett magyarrá, sokkal inkább a szép Hun‑leány nemessége ihlette, hova szeretett volna beházasodni.
A hagyomány Szűz Mária előképének is tekinti e viselkedést, hitet, magatartást, példát, erkölcsöt sugárzó teremtést.

Részlet Lao Ce: Tao te king
fordította: Weöres Sándor

Tégy tett nélkül, intézz intézkedés nélkül, ízesíts íz nélkül.
A nagy: csupa kicsiny, a sok: csupa kevés.

Gyűlöletre feleljen megbecsülés.
A nehéz legyőzése könnyűvel indul.
A nagy megtevése kicsinnyel indul.
A nehézség az ég alatt
a könnyűn alapszik,
s a nagyság az ég alatt
a kicsinyből gyarapszik.

Ezért a bölcs
nem cselekszik nagyot,
így teljesít nagyot.
Nem érdemelsz bizalmat,
ha túl-sokat ígérsz.
Ahol sok a könnyű,
ott sok a nehéz.

Ezért a bölcs
nem kerüli a dolgok nehezét,
az erőlködés mégsem veti szét.

‡ A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát.
Az efézusi Zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítették dogmával 431-ben.
A Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott.
A Mennyei Jelenések Könyvének napba öltözött Asszonya csillagkoronával tűnik fel (Jel. 12:1)
Méltó volt, hogy Szent Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze a Szűzanyát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is, mint a Szentháromság legkedvesebb embere a Földön!

Ó, Mária, Isten anyja (a csitári templomban) Énekel, orgonál Tóth Béla Kántor

Gyóni Géza: Testvérem ágya mellett
Krasznojarszk, 1917. április 30. A theologus lángész búcsúja haldokló rab-testvérétől Szibéria poklában

Én még vetkőzöm este,
S reggel felöltöm nyűgös rabruhám:
Minthogyha volna cél, amely után
Béklyózott lábbal indulni lehetne.

Még a percet lesem;
Szabadulásért a távolba sóhajtok:
S szivemre is, mely annyit sajgott.
Rá-rászorítom figyelő kezem:

Most… most… jön talán –
Jön a bujdosó Messiás: a béke.
Vagy, hogy szakadjon minden kinnak vége:
Kaput nyit már az irgalmas halál.

Neked megnyiltak a kapuk –
És mind a kéklő, fénylő távolok.
Jóságos ajkad azért mosolyog,
Mint fáradt gyermeké, ki elaludt;

Mint gyermeké, kiért anyja kiált,
Hogy naplementén hazatérjen –
S a jó gyermek bágyadt-fehéren
Letesz kezéből kardot, trombitát.

‡ Május első hétvégéje régi szép hagyomány szerint a munka és az anyák napja.
Ma is példa számunkra és több mint szimbólum Szent József és Szűz Mária, Krisztus Urunk legszűkebbnek tekintett családja, vagyis a Szent Család.
A teremtéskor a Teremtőtől kapott örökség, feladat és küldetés.
Emlékeinkben, a szerencsésebbeknek még életükben láthatjuk jó apánk munkától erős kezeit, jó anyánk szeretettől áthatott simogató kezeit.
Ahogyan prédikálta áldott emlékű Dr. Fekete Károly Esperes Úr első gyermekünk keresztelésekor:

„Lásd meg majd gyermekem egykor apád őszülő hajának minden gondját, lásd meg majd egykor fájó derekú anyád minden keserves munkáját, mert beleépült az életükbe, hogy neked egykor jobb legyen”

Boldog Brenner János ciszterci szerzetes Szüleivel és Testvéreivel

Boldog Brenner János ciszterci szerzetes szobra Szombathely

‡ Boldog Brenner János ciszterci szerzetes, – (Szombathely, 1931. december 27. – Szentgotthárd‑Zsida, 1957. december 15.) – a mennyei értékrendet hordozta hitében, szolgálataiban, hagyományaiban.
Szüleinek életpéldája, a három fiú testvér papi elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen volt számára is.
Az Úr arcának megjelenítői tudtak lenni egy életen át.
Édesapai példa Szent József volt, Édesanyai példa Szűz Mária volt a fiatal ciszterci szerzetes számára.
„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik” – „A Jó Pásztor életét adja juhaiért”

BOLDOG BRENNER JÁNOS EZT CSELEKEDTE

Életét adta egy nem létező betegért
Életét adta hivatásáért
Életét adta Krisztusért

Az AVH 30 késszúrása, sáros bakanccsal sárba taposása, reverendájának talpnyomai tették őt számunkra testvérré, az Egyház számára szentté!
Sírjára papi jelmondata került felvésve: „Az Istent szeretőknek minden a javukra van”

Republic: A csend beszél tovább

Reményik Sándor – Bács Ferenc: Kegyelem

Boldog Jerzy Popileszko plébános sírja, a Szent Szaniszló egyházközség Templom kertjében Szüleivel

Boldog Jerzy Popieluszko plébános imádkozik egy templomban

‡ Boldog Jerzy Popieluszko plébános, (Suchowola, 1947. szeptember 17. – Wloclawek, 1984. október 19.), – lengyel római katholikus pap, a varsói Szent Szaniszló egyházközség káplánja, vértanú. Politikai gyilkosság áldozataként halt meg, amelynek végrehajtói a lengyel kommunista államhatalom terroristái voltak.

Jerzy Popieluszko karizmatikus pap volt. Felkészültsége, tehetsége, magával ragadó személyisége rendkívül népszerűvé tették Varsóban, majd Gdanskban.
A Szolidaritás szakszervezet a keleti kommunista blokkon belül valódi érdekképviselet volt.
Lech Walesa 8 gyermekes villanyszerelő, későbbi Nobel-díjas hazafi vezette a hajógyári munkásokat, mely országosan 10 millió tagot számlált ekkor.
Jerzy Popieluszko a Szolidaritás rendezvényein igaz hazafiként rendre kiállt a munkások és diákok mellett.
Harcukat, küzdelmüket minden eszközzel támogatta Szent II. János Pál pápa, akit fanatikusan szerettek a lengyelek.
Templomok tömve voltak szerte az országban, mely máig is így van.
Moszkva és Varsó kommunista vezetése egyre rémültebben figyelte a fejleményeket.

1981. május 13. napjára Moszkva és Szófia merényletet szervezett a „Fehér Ruhás” megölésére, mellyel megbízták Ali Agca kurd terroristát 300.000 német márka fizetség ellenében.

1981. december 13. napján szükségállapotot hirdettek Varsóban. Katonai hunta vette át az ország irányítását.
A nemzet támasza a Szolidarítás szakszervezet földalatti mozgalma, valamint a katholikus egyház lett, élő lelkiismerete pedig Popleluszko atya volt.

A LENGYEL NÉP JELKÉPE, KRISZTUS URUNK RENDÍTHETETLEN APOSTOLA, A SZABAD VILÁG LEGNAGYOBB LEGENDÁJA EGY PLÉBÁNOS VOLT

Szüleinek, gyülekezetének, az országnak-világnak vitték a tragikus hírt, hogy 37 éves korában agyba-főbe verte a kommunista párt megrendelésére három alak, kik aztán kővel súlyozva a Visztula folyóba dobták 1984. október 19. napján, majd 10 nap múlva találták meg holttestét a búvárok.
Áldott életéért hálát adva 300.000 lengyel testvérünk vett részt a temetésén Varsóban.

„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik” – „A Jó Pásztor életét adja juhaiért”

BOLDOG JERZY POPIELUSZKO EZT CSELEKEDTE

(Posztulátor közzétette a hírt, mely szerint lezárult a szentté avatási folyamat hosszú eljárása a Vatikánban, a hős lengyel lelkipásztor méltónak bizonyult)
Szent II. János Pál pápa Lengyelországban történő zarándoklatain 2 millió hívő előtt mindig megemlékezett lelki gyermekéről, akit az ifjúság példaképének tartott, valamint Szüleiről, akik ilyen gyermeket neveltek a hazának.
A 2 millió hívő ereklyeként szorongatta a vértanú pap fekete-fehér fotóját, melyet ajándékba kapott mindenki.

Hobo: Kávéház Varsóban

Kárpátia zenekar: Légiós dal, Lengyelül

Kárpátia zenekar: Légiós Dal

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Ferenc pápa: A kultúra elvezet önmagunk megismeréséhez
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ferenc pápa: Azok a magyarok, akiket megismertem, nagy kultúrával rendelkeznek
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ferenc pápa: Kommunizmusból konzumizmusba került a társadalom
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Budapesti szentmiséjén a Magyarok Nagyasszonyára bízta az európai kontinens jövőjét Ferenc pápa
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Boldog Popiełuszko atya francia csodája
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. május 6.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
magyarhirlap.hu
versek.aranyosiervin.com
citatum.hu
brennerjanos.hu
hu.wikipedia.org
hvg.hu
hunyaiplebania.hu
magyarhirlap.hu
veol.hu
nepszava.hu
kronikaonline.ro
hunyaiplebania.hu
publicdomainpictures.net