„Tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják” (Ézsaiás próféta 66:3)

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin
Nobel díjas orosz író

Magyar Testvéreim!

Hamvazószerdával beléptünk a nagyböjt kapuján, amikor a lemondások, elcsendesedések, Istennel és felebarátainkkal való kapcsolataink újragondolása ideje érkezett el.
Szent Ágoston mondotta: „Aki megteremtett téged nélküled, nem fog üdvözíteni téged nélküled”
Vagyis Isten az én közreműködésem nélkül megteremtett engem, viszont nem fog üdvösségre juttatni az én saját hozzájárulásom nélkül.
Jézus mindannyiunkra ugyanazzal a szeretettel tekint, csak nem mindenki képes megfelelőképpen viszonozni azt.
Hamvazószerda szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő.
Arra, hogy halandók vagyunk.

Ady Endre: Nagyböjti dal

Ördög lát oly bűnbánókat,
Amilyenek mi vagyunk:
Hamut hintünk a fejünkre
És – mégiscsak mulatunk.
Eltemettük a farsangot
S a gond mégis messze száll,
Jelszavunk még csak a régi:
Éljen herceg Karnevál.

Műkedvelők s -kedvetlenek
Mind mulatnak egyaránt,
Olvasóval a kezében
Még nem láttam egy leányt.
Holmi édes hirdetések
El dehogy is tüntenek,
Még nagybőjtben sem az égben
Kötik meg a frigyeket.

Ma a nyomdászok mulatnak,
Nemsoká a »skriblerek«;
Nem félünk, hogy így nagybőjtben
Ránk szakadnak az egek?…
Dehogy félünk, mért is félni?
Minden gondunk messze száll,
Jelszavunk még csak a régi:
Éljen herceg Karnevál!

V. Viszockij: Nem Szeretem – Moszkva fékezhetetlen zsenije, az Arbat gyermeke, Ljubimov rendező kedvence, Párizs szent botrányhőse, Marna Vlady végzete

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől.
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged sebed.
Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!”
(Ézsaiás próféta 58:6-9)

‡ Nagyböjt kezdete figyelmeztet és emlékeztet arra, hogy halandók vagyunk.
Evangéliumi erővel mutat reá az Ószövetség Krisztus-szerinti etikai magatartására.
Az Ige versei Isten gondolatát, akaratát, parancsát helyezi szívünkre.
Döbbenetes az időszerűsége, különösen ha szavanként elemezzük.
Milyen távolra estünk Isten szeretetétől.

Gondolva a világ kommunizmus 100 millió áldozatának fekete könyvére.
Gondolva Líbia, Szíria, Irak, Afganisztán, Ukrajna sorsára nézve.
Gondolva Kárpátalja kálváriás sorsára nézve.

Kommunikáció hazug narratívája bármit és bárminek az ellenkezőjét képes elhitetni a világgal. Lehet e egyszerre tömjénezni, és bálványt is imádni?

Légy megváltó, a magad hasznára

Légy Krisztus, de kíméld az életed

Üdvözíts, de ne fizess reá

Szentkatolnai: A magyar és a mongol nyelv közös ősnyelve a hun lehet – Obrusánszky Borbála

Szentkatolnai Bálint 32 nyelvet megtanulva, azokat rendszerbe foglalva sem lehetett a Tudományos Akadémia munkatársa, mire elhatározta, hogy megkeresi a szkíta-hun-avar magyarság bölcsőjét Mongóliában.
1879-ben elindulva egy nyitott lovasszánon az 5 000 km-es útnak, feljegyzi: „Olyan hideg volt, hogy a higany befagyott a hőmérőbe. A két bunda összefordítva védett.”

Szegény Bálint Gábor
Boldogtalan góbé:
Amennyit te szenvedsz,
Mi ahhoz a Jóbé!

(Arany János, 1878)

Kovács Kati – Vangelis: 1942

‡ A világ minden gondjára és bajára megoldást kínál a Szentírás, csak be kellene tartani.
Szent Urunk azt kéri apostolaitól, hogy legyenek vele, majd kiküldi őket hirdetni az Igét.
Jézus számára nincs elmenetel maradás nélkül, és nincs maradás elmenetel nélkül.
Az igehirdetés az Úrral való találkozásból ered, így minden keresztény tevékenység is.
Ha saját magunkat ajánljuk Őhelyette, minden hiábavaló lesz.
Következésképpen csak az viheti Jézus evangéliumát, aki vele marad.

Gyóni Géza: Zsoltár – Krasznojarszk 1917. Vl. 15.

Semmiséged rettegd, te gőgös,
Semmiséged az Úr előtt,
Ki irgalmas a szenvedőhöz –
De jaj annak, százszor jaj annak,
Ki szívében nem félte Őt.

Én érzem térdhajtó hatalmát.
Por, féreg, annyi sem vagyok –
S tikkadt ajakkal várom irgalmát,
Hogy kijelentse az igét:
Már minden megbocsáttatott.

Babylonban akik még laktok,
Feketeszívű emberek,
S testvért testvérre uszítgattok –
Karddal vár rátok is az Úr:
Rettegjetek! Rettegjetek!

Mint nyöszörgő verébfiók
Olyan szomjas, szomjas a szívem,
Pedig a kínok poharát
Minden órában kiürítem.

Itatja énvelem az Úr
Sok szennyes óra rút iszapját
És ajkaim a meakulpát
Hiába, mindhiába hajtják.

TE BUJDOSÓ SZÉKELY – Szomorú, de gyönyörű dal

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Győrffy Sándor: Hazatérés Templom: Éltető eszme – Az emlékest videó felvétele

Ragaszkodjatok a szabadsághoz!
(Az írást a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

A kommunista hálózatok – Összefoglaló Borvendég Zsuzsanna előadásáról
(Az írást a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Megtalálhatják Attila hun vezér sírját Magyarországon
(Az írást a képre kattintva, letöltés után tekinthető meg!)

Király Zoltán – Hazatérés Templom: Efézus a világ csodája
(Az írást a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa, 2023.február.25.

A képek forrása:
bookline.hu
cultura.hu
mek.oszk.hu
sasplant.hu
hu.wikipedia.org
origo.hu
kuruc.info
publicdomainpictures.net