Napi ige és dicséret (2022. december 27.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 14-18. versei:

14, És az Ige testté lett és lakozék közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15, János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16, És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17, Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
18, Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.

Dr. Victor János (Hazatérés Temploma) igemagyarázata:

Isten a vakságba merült emberrel mégis megismertette magát! “Soha senki nem látta őt”, de mert “az Ige testté lett”, mégis elmondható, hogy “láttuk az Ő dicsőségét”. Jézus Krisztusban való megtestesülésével áttörte a sötétség kárpitját. “Mi közöttünk lakozék.” “Az Egyszülött Fiú megjelentette Őt.” Rajta kívül valóban nincs istenismeret. De Őbenne megadta nekünk Isten ezt a fenséges ajándékot!

Ő megmutatta nekünk: mit akar tőlünk Isten. “Teljes vala igazsággal.” A “törvényt”, amely “Mózes által is adatott” már, még sokkal világosabban, tökéletes fényében ragyogtatta fel előttünk. Aki Őreá hallgat és Őt nézi, nem lehet soha kétségben afelől, hogy mi kedves Isten előtt. Ő maga Istennek megfellebbezhetetlen és utolsó parancsa számunkra” Ennek tükrében tisztán láthatjuk bűneinket is, kötelességeinket is.

De megmutatta azt is, ami ennél sokkal több és becsesebb: hogy mit akar Isten nekünk adni. “Teljes vala kegyelemmel” is. Ez volt a csodálatos többlet a Mózes által adott istenismerettel szemben, Isten nemcsak az Ő szent akaratának hideg fényét sugároztatta ránk Őáltala, hanem megbocsátó, megújító, fölemelő szeretetét is. Éspedig olyan bőségesen, hogy “teljességéből” mindig újra “vehetünk”!

457. dicséret: Ó Jézus árva csendben….

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu