Napi ige és dicséret (2022. november 7.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 12. részének 26. verse:

Aki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.

Erdei-Árva István lelkipásztor (Szamoskóród) gondolatai:

Jézus követése nem könnyű és nem áldozatmentes. Nem volt az soha és ma sem az. A tanítványait Jézus emberhalászokká teszi, a tisztességes férfinak, aki el akarta temetni előbb az apját azt válaszolja, hogy ” Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat” (Lukács 9,60). A gazdag ifjúnak mielőtt azt mondaná, hogy “jer és kövess engem”, még azt is mondja: “add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek” (Lukács 18,22). A fenti kijelentésben sem kér kevesebbet, mint az előbb említett példákban. Csak az kövesse őt, aki néki szolgál. Jézus a Zebedeus fiak nagyra törő kérése után tisztán elmondja, hogy mit is jelent szolgálni: “aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok” (Márk 10,43). Mindkét esetben Jézus a diakóniai szolgálatról beszél, amelyben nincs kényszer, nem rabszolgamunka, hanem önként vállalt, örömmel végzett szolgálat.

Ilyen követőket keres ma Jézus, akik nem nyűgnek vagy kötelességnek érzik követését, hanem örömmel hallgatnak az Ő szavára. Hosszasan lehetne írni azokról a negatív példákról, amelyek arról tanúskodnak, hogy néhányan szolgálat nélkül akarják az Urat követni. Azonban hamar kiderül, hogy ez a kettő szorosan összetartozik. Kérjük hát Istent, hogy tanítson minket akarata szerinti  szolgálatra és követésre:

Szeretni, szolgálni taníts Uram!
Örömhírt szétvinni, küldj el Uram!
Sebeket kötözni, könnyeket törölni,
Igédet megélni segíts Uram! Ámen!

479. dicséret: Hinni taníts Uram…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu