Napi ige és dicséret (2023. augusztus 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Márk evangéliuma 16. részének 1-20. versei

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 16. részének 6. verse:

Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Megfigyeltem, milyen ünnepélyesség van azok arcán akik temetési előkészületeket tesznek. A halál a legkomolyabb esemény. Így mentek az asszonyok is húsvét reggelén bebalzsamozni azt, akit szerettek. Elbúcsúzni is szerettek volna, de volt egy gondjuk: a kőajtó, mely bezárja a holtat. Ki hengeríti el? Hogyan férhetünk ahhoz, akit szeretünk? Akadálya van cselekvésünknek, szándékainknak, vágyainknak! De az ajtó el volt téve. Isten hagy szeretni, tenni, éledni.

Félelmetes a sírbolt. De hova le nem hajol a szeretet? Sír, pokol; neki nem akadály. Isten követe, angyal fogadta biztatva őket: “Ne féljetek!” Nagy gondunk, a félelem, eltűnik ott, ahol Jézust keressük. A mennyei követ jelentkezik! Észrevettük-e? Sötétség, férgek helyett fény, égi tisztaság, isteni légkör! Már csak emlék minden szörnyűség!

Az angyal szól, rajta keresztül Isten kijelentést ad híveinek, Ő nem hagyja híveit megoldás nélkül. Ha Jézus előttünk, a kérdések maguktól megoldódnak, amennyiben a nyomában jársz. Megjelentette ezt már. Emlékezz: mindent megmondott előre neked igéjében, Szentlelke segít visszaidézni gondolatait. Tanácsa veled jár.

Ők elfutottak: borzongva és álmélkodva. Nagy tetteivel így járunk sokszor; az ámulat ajkunkra forrasztja a szót. De milyen jó később ezt hirdetni. Akkor újra erővé lesz bennünk minden esemény. Az Istennek dolgai ihletett pillanatokban támadnak fel újra, amikor segíthetünk másokon; éljünk az alkalommal!

Az élő Jézus mindegyre megmutatkozik. Újabb és újabb tanúk beszélnek róla. A bizonyságtétel soha el nem fogy; Isten gondoskodik róla. Ő átlépi az élet és halál határait, hogy az örökkévalóság tagjaivá és hírvivőivé tegyen minket.

“Én élek, ti is élni fogtok… örökké…!” (János 14,19)

347. dicséret: Jézus, ki a sírban valál…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu