Napi ige és dicséret (2023. június 16.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk: Márk evangéliuma 8. részének 38. verse:

Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

John R.W. Stott gondolatai: 

Életünknek egy területe, amelynek szintén Jézus Krisztus fennhatósága alá kell tartoznia; a házasságunk és a családunk. Jézus egy alkalommal így szólt: “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.” (Máté 10,34). Azután azokról a feszültségekről beszélt, amelyekre sor kerülhet a családban, amikor az egyik családtag Krisztus követője. Ilyen családi összeütközések ma is előfordulnak. A hívő embernek, hacsak lehet, kerülnie kell a konfliktust. Kötelessége, hogy szeresse és tisztelje szüleit és családjának tagjait. Igyekezzen tehát a békességre, és ahol csak lehet, engedjen, anélkül azonban, hogy Isten iránti kötelességét elmulasztaná. Sohase felejtse Krisztus szavait: “A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.” (Máté 10,37). 

Alapvető dolog az is, hogy a hívő ember csakis hívő házastársat választhat. A Biblia tanítása e tekintetben egészen határozott. Ez a parancsolat ugyan súlyos gondot és gyötrelmet okozhat azoknak, akiknek már van jegyesük, vagy komoly kapcsolatuk, de ezzel a ténnyel józanul szembe kell nézni. A házasság a lehető legmélyebb emberi kapcsolat, amelyet maga Isten létesített, mégpedig úgy, hogy az bensőséges egység legyen, ne csupán testi, érzelmi, értelmi és társadalmi, hanem lelki egység is. Ha tehát egy hívő ember olyan valakivel lép házasságra, akivel lelkileg nem lehet egy, akkor nemcsak hogy engedetlen Isten parancsával szemben, hanem megfosztja magát Isten csodálatos szándékától. Az ilyen házasság a gyermekre is veszélyes, mivel az állandó hitviták lehetetlenné teszik azt, hogy a gyermekek otthonukban keresztyén nevelést kapjanak mindkét szülőjüktől.

Az igazi keresztyén megtérés annyira radikális jellegű, hogy teljesen megváltoztatja hozzáállásunkat a házassághoz. A szexualitást Isten gondolatának fogjuk tartani, a férfi és a nő közt fennálló alapvető különbség, az egymástól való függés kifejeződésének. A szexualitás fizikai megnyilvánulását önző felelőtlenségünk nem fogja többé személytelen, alkalomszerű cselekedetté alacsonyítani, hanem a Teremtő eredeti elgondolása szerint szép és jó dolognak fogjuk tekinteni, a szeretet kifejezésének, az emberi egyéniség és az isteni cél kiteljesítésének.

395. dicséret: Isten szívén megpihenve…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu